• Trang chủ / Thánh Mẫu chư vị văn  THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU

  Bàn văn thường được dùng khi thỉnh mời Tam Vị Thánh Mẫu . Thông thường trong buổi hầu đồng các Thánh Mẫu giáng về không mở khăn , chỉ ra dấu và xe giá...


  Xem tiếp...

  Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

  Trong cuốn nhớ nghĩ chiều hôm , ông Đào Duy Anh có kể câu chuyện ở một thiện đàn tại Nam định từ sau năm 1908, có tổ chức buổi cầu giáng bút, các buổi cầu này thường có nhiều người cũng không thuộc hàng đệ tử để xem có thực đức Mẫu linh thiêng không ....


  Xem tiếp...

  Đệ Tam Thánh Mẫu Canh Thê Chân Kinh Đệ Tam Chương

  Đây là sách thơ, văn giáng bút của Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh) và các vị Nữ Thánh khác, ra đời khoảng năm 1923, trước đây được cụ Đào Duy Anh sưu tầm, gìn giữ...


  Xem tiếp...

  Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu – Thánh Mẫu Liễu Hạnh bửu cáo

  Đệ Nhất từ Thánh Mẫu thông minh linh ứng Liễu Hạnh công chúa sắc phong Chế Thắng Bảo Hoà Diệu Đại Vương Thượng thượng thượng đẳng tối linh tôn thần....


  Xem tiếp...

  Bài giáng bút Thánh Mẫu

  Đây là sách thơ, văn giáng bút của Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh) và các vị Nữ Thánh khác, ra đời khoảng năm 1923, trước đây được cụ Đào Duy Anh sưu tầm, gìn giữ và đã từng đề cập khá chi tiết trong tập hồi ký ‘Nhớ nghĩ chiều hôm’ của cụ, nhưng thường mọi người chỉ nghe nói chứ ít ai biết được hình thù, nội dung nó ra sao....


  Xem tiếp...

  Bản văn : Văn Thỉnh Mẫu

  1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị...


  Xem tiếp...

  Văn Mẫu Tây Thiên

  Cung nghinh khánh tiệc Đản nhật sinh thần Quốc Mẫu Tây Thiên 10-5. Tích xưa Tam Đảo Tây Thiên Lệnh tộc nhân đức Lăng gia Hùng triều Mùng mười tháng Ngọ cát thì Sinh ra Tiên Chúa tài hoa anh hùng Dung nhan quốc sắc từ hương Sắc phong Quốc mẫu hiệu đề tối linh......


  Xem tiếp...

  [ Chầu văn ] Giáng Tiên Kỳ Lục

  Bản văn này nói về Mẫu Tây Hồ được sử dụng trong hát văn thờ Tác giả : Phạm Văn Kiêm...


  Xem tiếp...

  Diệu Tín Thiền Sư - Văn Chúa Sơn Trang

  Tổng số dòng: 92 Tác giả: Phạm Văn Kiêm Nghệ sĩ: Trần TrungTiến Sáng tác: Ngày 25 - 10 - 1976 (tức ngày 3 -9 - Năm Bính Thân) Sao lục: ngày 8 - 1 - năm Bính Thìn 1976...


  Xem tiếp...

  Văn Mẫu Thượng Ngàn Tuyên Quang

  Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang Cai quản Ba mươi sáu cửa ngàn Lúc ngự lầu son cùng phủ tía Khi chơi núi ngọc với non vàng...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo