• Trang chủ / Thánh Mẫu chư vị văn  Bản văn : Tam Tòa Thánh Mẫu

  Ngày lành tiệc mở thung dung Tam Tòa Tiên thánh,công đồng đàn duyên Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên Thanh Vân Công chúa thượng thiên ngự về Phủ Giầy ,Vân Cát thôn quê...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo