• Bài giáng bút Thánh Mẫu  

  Vân Hương Thánh Mẫu

  Sắc Dậy Quần Sanh

  Mẹ khuyên con, con phải làm lành

  Để tránh thoát trăm vành tai nạn

  Thương con Mẹ phán, con phải nên nghe

  Cơn hiểm nguy trời đát chở che

  Khi hoạn nạn Phật Thần ủng hộ

  Lưu truyền thiên cổ: thiện giả thiện lai

  Giữa trần ai ai cũng như ai

  Chia giai cấp vì tài vì đức

  Không nên đổ tật, chớ có sầu bi

  Cuộc phù sinh nào có khác gì

  Ai thoát khỏi hoạt qui vân tán ?

  Giàu trăm ngàn vạn, chết khó đem đi

  Duy thiện can ác quả tương tuỳ

  Con nên phải nghĩ suy cho kĩ

  Thị phi, phi thị: gian trá, trá gian

  Của bất lương của ấy đừng tham

  Điều phi nghĩa điều kia chớ học

  Nợ duyên tơ tóc, tình nghĩa xương da

  Lo báo đền công đức mẹ cha

  Phải trọn vẹn tình ân nghĩa ái

  Dại khôn, khôn dại: hư thiệt, thiệt hư

  Đức cù lao lòng dữ khư khư

  Tình vàng đá thường lo đau đáu

  Trong đời gì báu bằng nghĩa với tình

  Giữ vẹn tuyền quỷ sợ thần kinh

  Lo đầy đủ trời bênh đất đỡ

  Trong nhà ngoài chợ, cử chỉ đoan trang

  Cuộc giao du nên tránh người gian

  Khi bàn luận nên bàn việc thiện

  Không nên bày chuyện chớ khá thêm lời

  Sợ vì ta lá rụng hoa rơi

  Hoặc từ đó, nhà tan cửa hại

  Con nên nghĩ lại, ai cũng như mình

  Việc của người chớ phách đừng banh

  Con tự xét lấy mình con trước

  Gặp ai lỡ bước, con chớ khinh khi

  Cuộc vần xoay giữ thế chắc gì

  Bần giữ phú khác gì dán tịch !

  Những lời công kích câu nói mỉa mai

  Con không ưa chớ có nói ai

  Con ưng trách thì người cũng trách

  Con nên tu tỉnh cười nói lựa lời

  Khi toại đàm chớ có nói chơi

  Rủi thiệt hại cho người trong cuộc

  Nghìn vàng khó chuộc, lời đã lỡ lời

  Mẹ khuyên con suy nghĩ đến nơi

  Đừng tự phụ có tài có đức

  Chinh Nam, phạt Bắc: Hạng võ anh hùng

  Khi hết thời trở lại Giang Đông

  Đem thủ cấp dâng ông đình trưởng

  Không nên tơ tưởng phú quý phù vân

  Giàu Thạch Sùng tiếng nổi xa gần

  Khi vận hết cơ cầu dói khổ

  Tục truyền tỏ rõ: duy hiếu là hơn

  Vua Thuấn xưa cày núi Lịch Sơn

  Vì tận hiếu mà hơn thiên hạ

  Nàng Ban Ả Tạ: tiết rạng nghìn thu

  Bà Chiêu Quân vì Hán cống Hồ

  Tình chăn gối hằng lo đầy đủ

  Quỷ thần ủng hộ, tiên thánh phù trì

  Ở Hồ lâu mà chẳng can gì

  Được tiết rạng, hồn qui cố thổ

  Sử xanh chép rõ: Phiếu Mẫu ngày xưa

  Giúp Hàn gia một bữa cơm trưa

  Sau Hàn tương đền ơn muôn lạng

  Hết tình vì bạn: Dương Lễ, Lưu Bình

  Thấy bạn nghèo con chớ nên khinh

  Bạn đói rách ấy mình đói rách

  Rèn lòng thanh bạch, giữ đạo hiền lương

  Con khỏi lo quỷ mị vấn vương

  Cũng không sợ tà ma gây hại

  Gái trai, trai gái, già trẻ nên nghe

  Lời khuyên người: Thánh Mẫu châu phê

  Rủi làm hại trời che đát đỡ

  Nghe lời nên nhớ - nhớ phải nên theo

  Thời khỏi lo phận đói kiếp nghèo

  Thuyền tế độ mẹ sẵn đưa chèo trăm họ.  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo