• Bản văn : Tam Tòa Thánh Mẫu  

  Văn thỉnh Tam Vị Thánh Mẫu

  Ngày lành tiệc mở thung dung
  Tam Tòa Tiên thánh,công đồng đàn duyên
  Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên
  Thanh Vân Công chúa thượng thiên ngự về
  Phủ Giầy ,Vân Cát thôn quê
  Nghĩa Hưng,Thiên Bản,nhà Lê cải trần
  Hình dung cốt cách thanh tân
  Mười năm định giá hôn nhân xướng tùy
  Thiên đình định nhật chí kì
  Hai mươi mốt tuổi kíp về thiên thai
  Dấu thiêng gương lược tính trời
  Rẽ mây phút lại ghé chơi cõi trần.
  Kíp vời Quỳnh , Quế theo chân
  Đồi Ngang,phố Cát làm thần bốn phương
  Tiếng đồn nức đến đế vương
  Tiên Hương Vân Cát khói hương phụng thờ.
  Thực tài Thánh Mẫu quá ưa
  Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền.
  Thỉnh mời Sơn Lâm Chúa Tiên
  Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông
  Hình dung nhan sắc khác thường
  Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
  Biết đâu lá thắm thơ bài
  Lòng trinh không động một vài giá xuân
  Thiên đình định nhật tới tuần
  Lên tâu Ngọc Đế dưới dân phụng thờ.
  Ngọc Hoàng chỉ phán bấy giờ
  Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên
  Sơn Lâm là chốn dấu thiêng
  Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ
  Địa linh bèn lập đền thờ
  Tả long hữu hổ địa đồ giang sơn
  Thú tinh lưu thủ trấn quan
  Cầu phong vạn lí sắc ban tức thì
  Sắc rồng in dấu mang về
  Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh
  Càng thêm nức tiếng thơm danh
  Phố phường phụng sự quan dân đến thờ
  Tháng hai mở tiệc đánh cờ
  Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài

  Quan dân,thượng khách vãng lai
  Khấu đầu vọng bái dám sai tơ hào
  Uy linh giá ngự thiên tào
  Tiên cung giá ngự ngôi cao đế đình
  Đông Cuông Sơn thủy hữu tình
  Cảnh thanh Mẫu ngự hiện hình phép thiêng
  Thỉnh mời đệ tam thánh tiên
  Xích Lân Long Nữ ngự đền Thoải Cung
  Kính Xuyên sớm kết loan phòng
  Thảo Mai tiểu thiếp ra lòng gieo oan
  Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
  Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
  Lòng trời xót kẻ ngay lành
  Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
  Thở than mọi nỗi tiêu hao
  Đưa thư đem đến ba đào bể Đông
  Kim thoa gõ cây ngô đồng
  Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi
  Rước chàng xuống đến long giai
  Thấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu
  Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu
  Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân
  Đùng đùng nổi trận phong vân
  Rước tiên chúa lại về sân động đình
  Ban khen Liễu Nghị công trình
  Định yên gia thất yên lành trao tay
  Vua cha chỉ phán kíp ngay
  Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày
  Mẫu từ cầm sắt bén dây
  Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
  Dù ai kính tín khấn cầu
  Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư
  Trông ơn đại đức từ bi
  Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền
  Kiêm ngũ phúc dâng lên cõi thọ
  Nước trị trường thánh chúa hưng long
  Mẫu về trắc giáng điện trung
  Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường

                             


    Biên soạn : Phúc Yên   Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  nguyenthanhhai   (nguyenthanhhai@gmail.com)
  Nhận xét : Con nam mo ADIDAPHAT. Con xin Tam Toa Thanh Mau Mau de nhat thien tien Mau de nhi thuong ngan Mau de tam thuy cung
  12/09/2014

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo