• Bản văn : Văn Thỉnh Mẫu  

  VĂN THỈNH MẪU

  Nhang một triện dốc lòng dâng tiến
  Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng

  1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên
  Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về
  Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị
  Ở trên trời sửa trị bốn phương
  Lòng Người trong sáng như gương
  Thần thông biến hoá sửa sang cõi đời
  Mặt hoa mày liễu tốt tươi
  Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa
  Lưng ong tóc phượng dà dà
  Áo xông hương xạ hài hoa chân giày
  Cửu trùng ngự chín tầng mây
  Quản cai các bộ tiên nay ngự đền

  2. Thỉnh mời Đệ Nhị Địa Tiên
  Vốn xưa hiển thánh trong đền Sòng Sơn
  Hình dong nhan sắc khác thường
  Giá danh đòi một hoa vương khôn bì
  Ngụ thai quê Phủ Giầy ,Thiên Bản
  Phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam
  Tuổi thơ chưa biết duyên phàm
  Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng
  Tuổi tới niên cài trâm giắt lược
  Kết duyên lành quê phước một nơi
  Gối chăn vừa mới quen hơi
  Ai ngờ dưới nguyệt sảy nơi tơ hồng
  Đạo vợ chồng còn đương thời nhớ
  Bỗng hoa hài lại giở gót tiên
  Giờ dần mồng ba tháng thìn
  Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên cõi trần

  3.Trịnh giang tân doành ngân lai láng
  Nguyệt lầu lầu soi rạng nam minh
  Con vua thuỷ quốc động đình
  Đệ Tam Mẫu Thoải giáng sinh đền rồng
  Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
  Vẻ nhu mì bẩm tính thiên nhiên
  Dung nghi cốt cách thần tiên
  Đã đành Mẫu thoải chơi miền non côn
  Chốn thoải cung có nhà lệnh tộc
  Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
  Xưa nay thế phiệt gia truyền
  Thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
  Chí bình sinh phù đời giúp nước
  Ơn cửu trùng phó thác biên cương
  Mảng danh công chúa phi phương
  May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
  Trách Thảo Mai ra lòng giáo dở
  Trá đồ thư làm cớ gieo oan
  Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
  Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
  Lòng trời xót kẻ ngay lành
  Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
  Thở than mọi nỗi tiêu hao
  Đưa thư đem đến ba đào bể Đông
  Kim thoa gõ cây ngô đồng
  Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi
  Rước chàng xuống đến long giai
  hấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu
  Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu
  Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân
  Đùng đùng nổi trận phong vân
  Rước tiên chúa lại về sân động đình
  Ban khen Liễu Nghị công trình
  Định yên gia thất yên lành trao tay
  Vua cha chỉ phán kíp ngay
  Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày
  Mẫu từ cầm sắt bén dây
  Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
  Dù ai kính tín khấn cầu
  Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư
  Trông ơn đại đức từ bi
  Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo