• Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh  

   

  Trong cuốn nhớ nghĩ chiều hôm , ông Đào Duy Anh có kể câu chuyện ở một thiên đàn tại Nam định từ sau năm 1908, có tổ chức buổi cầu giáng bút, các buổi cầu này thường có nhiều người cũng không thuộc hàng đệ tử để xem có thực đức Mẫu linh thiêng không .  Ông Mai Toàn Xuân , một vị quan lâu nay vẫn bán tín bán nghi , liền cho đưa lễ vật đến để xin lời huấn dụ . Người mà ông sai mang vật đến để xin đã được dặn trước là không được nói tên họ , để thử xem thật giả thế nào. Người cầm bút cũng hoàn toàn bỡ ngỡ, không ngờ lời giáng bút đầu tiên của Mẫu, lại là lời thơ gọi thẳng tên của họ Mai :

  Đầu cành mai mới điểm hoa
  Non sông bốn bể đâu mà chẳng xuân

  Tất cả mọi người tham dự đều không hiểu thể, sau mới vỡ lẽ , thì đều ngạc nhiên, tâm phục khẩu phục Ông Đào Duy Anh , còn kể thêm rằng một vị khác ở Nam định là ông Bùi Đằng Đoàn cũng phải kinh sợ vì trường hợp tương tự . Thánh mẫu đã gọi hẳn tên Bằng Đoàn trong lời giáng bút đầu tiên . Hiện tượng giáng bút này rất quen thuộc trong nhiều sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân ta ở khắp nơi 

   

  Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

  Thánh Thị Ngọc – Đé Ly Trung Nữ
  Thanh tiêu hồng nương thị thánh tự
  Thánh ty chức chưởng Tam – Thiên – Môn
  Thánh muội thông linh liệt tiên thự
  Song song quỳnh uyên ty muội hoa
  Thần hôn linh – tiêu không thị ngự
  Nhứt tâm duy hiếu đaọ vô khuy
  Võ lộ thân thừa thiên đê sở
  Sinh bình hiếu hữu thiên tinh quang
  Hướng lai tỉ muội cọng thừa hoan
  Dao Trì vương Mẫu thọ bí quyết
  Thiếu niên đắc đạo Tây – Hà – Giang
  Điện thượng ti luân truyền ngọc dụ
  Đinh trung long hổ luyện kim đơn
  Bàn đào hội thượng hiến đơn dược
  Đế quân sắc lịnh tuyển tiên ban
  Thánh thị cung nga liệt đệ nhị
  Đế quân gia ban Hồng - Ngọc - Sứ
  Nhứt tâm hiếu hữu dĩ tương đôn
  Thập nhị Tiên – Nương giai hộ thị
  Hữu thời phụng chỉ mịch vân du
  điện bá lôi sư tuỳ chỉ sứ
  Luân hồi sánh hoá ảo gia chân
  Chung thuỷ U minh nguyền nhứt lý
  Phạm gia tiền thế tích thiện duyên
  Thành tâm kỳ đảo thiết trai diên
  Luân đao nhất quả hiệp các mộng
  Sắc giáng nhị tự Khai - Hồng – Liên
  Trinh bạch thử tâm trung bất cải
  Phạm gia hữu đạo lưỡng chú toàn
  Tam tinh phụng mạng, lai tương hữu
  Hoá thời thượng dĩ thánh vân Tiên
  Hậu trí đế quân vạn thọ tuyết
  Thất thủ ngọc bôi nhứt giác khuyết
  Bách quan khâm phụ trắc giáng thư
  Sắc giáng nhị tự phi tiền nghiệp
  Sự thân hiếu đạo lạc vu vi
  Túc nhơn phụng dự Đào – Lang Kiết
  Tiền nhâm cựu truyện lưỡng phi ngoa
  Vân Cát trí kim tồn trinh liệt
  Quy lai vô nại thái song mang
  Phiêu phiêu thừa phong lai đế bàng
  Ngọc trục phi khan châu vị đạo
  Cảnh đài khải thị mặc do hương
  Giang sơn cựu xứ trùng du lãm
  Thảng Thảng thanh cù hiểu mộ trang
  Hậu cổn phù sinh niên vị quan
  Tức nhơn nguyên thị tích Đào – Lang
  Thí tượng tùng tiên sổ nhứt biến
  Bất giác hoá thân di tam chuyển
  Tất sanh báo đáp tứ thân ân
  Chỉ thữ hiếu tâm chung bất biến
  Linh thanh hách trạc văn kinh kì
  Tứ phương uý hoài lập miếu điện
  Ngọc – Hoàng án hạ lịnh chỉ truyền
  Sắc phong Liễu Hạnh trấn nam điện
  Học đắc trường sinh bất lão đơn
  Nhứt gian vị đạt thiện đầu quan
  Đại trấn oai linh thiên đế nộ
  Sắc lịnh tiền hậu trung tam quan
  Thi pháp giải trừ biển hiện nhị
  Thử hậu quy Y Thái - Lạng – Sơn
  Hộ quấc tỷ dân linh ứng trứ
  Lịch triều sắc tặng điệp ân ban
  Toán lai hoá sanh lý phi ảo
  Tiểu Kiếp nan đào nhứt đại tạo
  Tiên nhơn phật quả phỉ nang cầu
  Như hà vô quý sinh nhơn đạo
  Nhứt chân kính nghĩa trạm linh đài
  Vạn thiện căn nguyên hoàn chí bửu
  Phổ nguyện thế nhơn thính thánh nhơn
  Lộ lôi ẩn ngụ vô ngôn giáo  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo