• Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu – Thánh Mẫu Liễu Hạnh bửu cáo  

  Chí tâm quy mạng lễ
   

  Linh tiêu Hông Ngọc sứ, Kim khuyết thể Tiên ban
  Bổn sinh thiên băng ngọc chi tư
  Hoá thân tam chuyển
  Bẩm đại địa tinh anh chí khí
  Phạm thể ngũ hành, Vị thuỷ linh tràng
  Ba khê tích nhị
  Long diên hổ hống, luyện bí quyểt ư tây hà
  Phụng liễ loan nghi, hách dư oai ư nam điện
  Dịch thể Lê Trần túc phúc
  Hương hoả huân cao
  Thiên thu Sùng Cát phương danh
  Cổn ba sán lạng
  Trừ tà vệ chánh, hộ quốc tỳ dân
  Đại hiếu đại nhân, Đại bi đại nguyện
  Đại Thánh đại từ
  Nam mô Vân Hương đệ nhất Thánh Mẫu thông minh linh ứng, Liễu Hạnh Công Chúa sắc phong Chế Thắng Bảo Hoà Diệu Đại Vương, gia tặng Thượng Thượng Thượng đẳng tối linh tôn thần.

  Dịch nghĩa

  Ngài là một vị sứ Hồng Ngọc trên trời
  Một bà Tiên trong hàng Tiên ban nơi Kim Khuyết
  Vốn có phong tư như băng như ngọc
  Trời đã sinh ra
  Hoá sinh ba lượt
  Bẩm thọ khí thiên chí tinh chí anh của đát đức lại
  Phạm thể năm hành, tiếng linh Nhuy thuỷ
  Dấu lạ Ba Khê
  Long Diên hổ hống, luyện thành bí quyết ở chỗ Tây Hà
  Xe phượng loan giá, chói lọi dư uy ở nơi nam điển
  Phức xưa họ Trần – Lê
  Muôn thủa khói hương nghi ngút
  Tiến thơm non Sòng non Cát
  Ngàn thu ba Cổn rở rang
  Trừ tà giúp chính, hộ nước cứu dân
  Đại hiếu đại nhân, Đại bi đại nguyện
  Đại thánh đại từ

  Đệ Nhất từ Thánh Mẫu thông minh linh ứng Liễu Hạnh công chúa sắc phong Chế Thắng Bảo Hoà Diệu Đại Vương Thượng thượng thượng đẳng tối linh tôn thần.  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo