• Văn Mẫu Tây Thiên  
   

  Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ
  Cõi Bắc Kì có núi Tây Thiên.
  Dõi truyền thiên hạ ức niên
  Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời.
  Dân Sơn Đình là nơi sở tại
  Thấy một người khí khái khôn ngoan.
  Mẫu phó cho phụng sự khói nhang
  Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa.
  Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục
  Suối Giải Oan giải khúc minh trân.
  Trường sinh có nước tảy màu
  Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ.
  Dù bốn mùa chim kêu phượng hót
  Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa.
  Vui về nước chảy non ba
  Bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào.
  Thú thanh tao Thạch Bàn lồ lộ
  Ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm.
  Thuyền đường chỉ Phật giáng lâm
  Khắp miền thiên hạ thánh tâm.
  Linh uy khó nhọc tìm nơi biến hóa
  Lại khen người tạc đá mà nên.
  Bầu trời cảnh Phật non Tiên
  Thấy ngàn Tam Đảo Tây Thiên dị kì.
  Hồ Bát Nhã thời thời bất cổ
  Có nước Vàng, thác Bạc như in.
  Có cầu, có nước sông truyền
  Cửa đền phong nguyệt vô biên lầu lầu.
  Cảnh đua nhau bồng lai úc trúc
  Lí thanh tao mọi thứ nở hoa.
  Cảnh lên thay điểm bà sa
  Mừng cây cổ thụ năm ba cội tùng.
  Đã minh nguyệt phong quang là thế
  Tại văn hoa đuốc tuệ quang huy.
  Thế gian liễu thế nan chi
  Do lai quảng đại từ bi vô cùng.
  Thụ sắc phong phò vua giúp nước
  Lại hộ trì an quốc ban gia.
  Tây Thiên bà Cả thượng tòa
  Bà Hai trị bệnh, bà Ba trừ tà.
  Tiệc trung thu nghinh về đền Cả
  Giáp hai dân hương hỏa đền Trung.
  Tam Dương hiệp hiệp chức tiên phong
  Để lại ngũ phúc hương thông nước nhà.
  Chính tiệc Bà thường tân đoan ngũ (5 tháng 5)
  Cứ ngày rằm lệ sớ muôn năm.
  Hương hoa lễ vật mọi nơi
  Mẫu anh linh, vọng bái Thánh Bà. 
  ức niên hương hỏa lưu phương họa đồ.
  Chốn Nam Bang ngàn dân kính chúc
  Đức Thánh Bà hóa phép thần thông.
  Cầu tài cầu lộc hữu dư
  Cầu con cho đươc thượng vi tinh thần.
  Nào là người văn nhân tài tử
  Cũng là người nữ tú nam thanh.
  Muốn vui lên đất Sơn Đình
  Muốn cầu lên cửa anh linh nhà Bà.
  Quốc thái hoa nhân dân yên lạc
  Cửa anh linh danh tạ lập thiên
  Cầu cho phú quý thiên niên
  Thế nhi huynh đệ khang trường thiên thu.
  Tống tai ách nghinh lai bách phúc
  Đảo tất thông nguyện phúc tam đa.
  Lòng tin vọng bái Thánh Bà
  Minh cường quốc phú dân hòa bình yên.
  Chữ rằng thánh giáng nghe văn
  Tấn Mẫu lưu lạc thiên thanh thọ trường.
  (Xa loan thánh giá hồi cung ).

  Nguồn : Nam Khánh blog  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo