• Trang chủ / Tôn Quan chư vị văn  Bản Văn: Quan lớn Điều Thất

  Bản văn thường được dùng trong giá hầu đồng Quan Lớn Điều Thất. Ông là con trai thứ bảy của Vua Cha Bát Hải Động Đình, luôn luôn kề cận túc trực bên vua cha. Ông là vị văn quan được vua cha giao cho biên sổ, coi giữ kho tàng kinh thư nơi Thuỷ Cung. Quan lớn luôn cứu giúp người trần gian, hễ ai là người sống hiếu thuận đều được quan biên chép sổ sinh được thọ trường....


  Xem tiếp...

  Bản văn: Quan Lớn Đệ Tứ Khâm sai

  Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai. Quan lớn vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ (có người cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất), tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan....


  Xem tiếp...

  Bản văn : Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

  Bản văn này thường được dùng trong giá hầu Quan Lớn Đệ ngũ Tuần Tranh . Trong tất cả các vị quan lớn ở dưới các Mẫu, thì vụ quan lớn này có sự tích độc đáo hơn cả, có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc và giai thoại của ông. Nhưng truyền thuyết mà người ta biết đền nhiều hơn cả, là ông là một vị quan tuần kiểm trên sông Tranh...


  Xem tiếp...

  Bản Văn: Quan Lớn Đệ Tam Thoải phủ

  Bản văn thường được dùng trong khi hầu Quan Lớn Đệ Tam Thoải phủ . Ông là con vua cha Bát Hải. Có truyền thuyết cho là ông ở Động ĐÌnh Hồ . Đầu tiên ông hóa thân thành một võ tướng của vua Hùng, sau thần phù trợ cho nước ta đánh đuổi nhiều giặc ngoại xâm...


  Xem tiếp...

  Bản văn: Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

  Bản văn được dùng cho giá Quan Lớn Đệ Nhị Thượng ngàn , Ông là một vị thiên thần có rất nhiều thánh tích dẹp chống lũ lụt, nhưng không được ở lại trần gian bao lâu . Nhưng ông đóng vai trò rất lớn : Tiền khâm sai, hậu giám sát. Ông được trấn giữ vùng rừng núi, ở sông Hóa , thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Đệ Nhất Tôn Quan Văn

  Hương một triện chín lần soi thấu Giãi lòng trần khải tấu linh thông Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng Anh linh lục trí thần thông...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo