• Bản văn: Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn  

  [ Bản văn ] QUAN LỚN ĐỆ NHỊ

  Sơn tiêu sơn động sơn trang
  Đền thờ quan giám sát thượng ngàn tối linh
  Muôn hoa đua nhị trên cành
  Bộ nàng tha thướt yến quỳnh bẻ bai
  Thượng ngàn giám sát quyền cai
  Thông tri tam giới khâm sai đại thần
  Có phen giá vũ đằng vân
  Bát muôn công tử xa gần làm tôi
  Trời làm đại hạn nắng nôi
  Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần
  Lệnh sai hà bá thuỷ thần
  Tự nhiên dâng nước xoáy vần mưa sa
  Điều thời thiên hạ xướng ca
  Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi
  Có phen thong thả ngự chơi
  Tuyển người số mực chép người số son
  Vua cha nghe hết nguồn cơn
  Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
  Lệnh truyền giáng hạ làm quan
  Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành
  Vừa năm ất dậu thai sinh
  Mồng ba tháng một đã sinh ra người
  Tuổi vừa ba bốn đi chơi
  Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan
  Song đường mừng rỡ yêu thương
  Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
  Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
  Mồng ba tháng một,một khi giờ dần
  Sắc sai hà bá thuỷ thần
  Quần tiên đón rước chẳng nhầm một ai
  Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
  Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà
  Đều thời vâng lệnh vua cha
  Rước quan đệ nhị lên toà thượng thiên
  Song đường thương nhớ chẳng yên
  Sao ông nỡ để mối phiền dương gian
  Sinh thành dưỡng dục núi non
  Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
  Vốn xưa ông ở thiên đình
  Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian
  Dù ai có lệnh kêu van
  Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
  Thiên tư chính trực thông minh
  Giáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần
  Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
  Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường

  DIễn Đàn Hát Văn Việt Nam : www.hatvan.vn ( www.chauvanvietnam.com )


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo