• Bản Văn: Quan lớn Điều Thất  
   
   
  Trấn Nam thiên hải hà chung tú 
  Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh 
  Con vua Thuỷ Quốc Động Đình 
  Đào tiên Điều Thất anh linh khác thường 
  Bóng ông lớn anh linh tế độ 
  Tài lược thao văn vũ ai qua 
  Đêm ngày chầu chực vua cha 
  Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền 
  Trước sân rồng ngôi cao lồ lộ 
  Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân 
  Uy ra lẫm liệt như thần 
  Giang hà ngoại hải đội ân phục tòng 
  Bóng ông lớn thung dung khí tượng 
  Vẻ râu rồng mắt phượng ai đương 
  Thông minh chính trực uy cương 
  Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông 
  Giá ngự đồng những người thanh quý 
  Tuyên văn chầu giáng khí anh linh 
  Có phen biến tướng hiện hình 
  Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày 
  Có phen ngự Phủ Giày Thiên Bản 
  Vào quỳ tâu chính quán mẫu vương 
  Có phen chơi cảnh Đồi Ngang 
  Chầu đền thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh 
  Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế 
   
  Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung 
  Thuyền rồng chèo quế buồm lan 
  Khi chơi nước nhược khi sang ngũ hồ 
  Có phen dạo kinh đô thành thị 
  Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi 
  Có phen dạo khắp mọi nơi 
  Tiêu dao Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền 
  Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo 
  Hội quần tiên đàm đạo xướng ca 
  Cung đàn thánh thót thánh tha 
  Rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài
  Quan về giáng phúc trừ tai
  Khuông phù đệ tử xuân lai thọ trường


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo