• Bản văn : Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh  

   

  Văn Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

  Đệ tử con khấu đầu cung thủ
  Tiến văn chầu đệ ngũ tuần tranh
  Uy gia lẫm liệt tunghoành
  Trừ tà sát quỷ lên danh tướng tài

  Việt sử chép Hùng triều thập bát
  Cảnh địa linh Bạch Hạc Phong Châu
  Dựng nền xã tắc dài lâu
  Nhớ ơn tiên tổ đời sau giữ gìn
  Vừa gặp hội bể yên sóng lặng
  Triệu bách thần gia tặng phong công
  Quan Tuần Tranh lẫm liệt oai hùng
  Cứu dân hộ quốc nên công hàng đầu
  Giảo Long hầu khâm ban sắc tứ
  Trấn Ninh Giang thuỷ bộ chư danh
  Bao phen đắp luỹ xây thành
  Khắp miền duyên hải sông Tranh nức lòng
  Sông Tranh ơi hỡi sông Tranh,

  Non nước còn ghi trận tung hoành,
  Lẫm liệt oai hùng gương tráng sĩ,
  Ngàn thu ghi nhớ dấu oai linh.
  Ai về qua bến sông Tranh,
  Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời.
  Dẫu rằng nước chảy hoa trôi,
  Sông Tranh dù cạn, ơn người còn ghi.
  Loa đồng hỏi nước sông Tranh,
  Long đao cứu nước, anh hùng là ai?
  Sông Tranh đáp tiếng trả lời,
  Có Quan đệ ngũ, chính người Ninh Giang

  Tài cung kiếm sánh cùng võ tử
  Đức kinh luân ví tựa Trương Tô
  Phong lưu mã thượng giang hồ
  Cung cầm dưới nguyệt con đò trên sông
  Chí đã quyết ngaòi vòng cương toả
  Hay đâu là duyên nợ ba sinh
  Buồng xuân thiếu bạn chung tình
  Thoả lòng tráng sĩ tài anh phỉ nguyền
  Thề non nước nên duyên kì ngộ
  Bỗng đâu ngờ mắc nợ oan khiên
  Tin đâu khẩn cấp ban truyền
  Quan quân tầm nã khắp miền sông tranh
  Có ngờ đâu đất trời thay đổi,
  Người anh hùng cổ nặng xiềng gông.
  Ngài bị bắt giam ở chốn Kỳ Cùng
  Quan oan vì tuyết nguyệt, bởi lòng ái ân
  Trước cung điện, triều đình tra xét,
  Bắt long hầu chuyển khắp mọi nơi.
  Ngài oan vì ong bướm lả lơi,
  Chiết hoa, đoạt phụ tội trời không dung.
  Lệnh viễn xứ sơn cùng, thuỷ kiệt,
  Nỗi oan này thấu tỏ hỡi cao minh.
  Hoàng bào đã nhuôm chàm xanh
  Tấm thân đành nhục vinh lẽ thường
  Đường thiên lý quan san bỡ ngỡ
  Hỏi trăng già có tỏ cho ai
  Hỏi trăng hỏi gió hỏi trời
  Hỏi rằng nguyệt lão trêu người vì đâu
  Hỏi cây cỏ sao mưa dầu nắng dãi,
  Vẫn vươn mình há ngại phong ba.
  Cỏ cây ơi có thấu tỏ lòng ta,
  Sơn cùng thuỷ kiệt sương sa lạnh lùng
  Thà thác vinh còn hơn sống nhục,
  Sông Kỳ Cùng tắm ngọc Côn Sơn
  Kiệt cùng hiu hắt trăng non
  SôngCùng trong đục nước tuôn đôi dòng
  Ngẫm cảnh vật lòng đau như cắt
  Nợ trần hoàn quyết dứt cho xong
  Lòng riêng đã quyết với lòng
  Mượn dây oan nghiệt cho xong tội trời
  Rừng hoa cỏ thương người đã khuất
  Bỗng đùng đùng gió giật mưa sa
  Nỗi oan chuyển động đất trời
  Dây oan kia biến thành đôi bạch xà


  Đất Ninh Giang tìm nhà có phúc
  Thử lòng người trong lúc lánh thân
  Tháng hai vừa tiết trung tuần
  Thử lòng ông lão mộng thần ứng ngay
  Tỉnh giấc mộng mới hay sự lạ
  Đôi bạch xà tựa cửa hai bên
  Long xà kì dị thảo hiền
  Từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà
  Ba tháng sau đàn gà đã hết
  Thương rắn hiền không biết lo sao
  Khó Khăn âu cũng tính liều
  Ông bà nông lão sớm chiều đông tây
  Bỗng một buổi tai bay hoạ rủi
  Hai ông bà mắc tội cửa công
  Lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng
  Tậu gà nuôi rắn không dung tội này
  Lệ nuốt lệ đắng cay xiết kể
  Thương rắn thần tựa thể thương con
  Khấu đầu tạ trước công môn
  Xin đem đôi rắn thả luôn giữa dòng
  Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy
  Sóng bạc đầu nước xoáy mênh mông
  Long xà thoát xuống thuỷ cung
  Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan
  Khắp duyên hải sấm ran từ đấy
  Bóng long hầu nổi dậy nơi nơi
  những phường bán nước hại nòi
  Gian tà quỷ quyệt tội trời không tha
  Dìm đáy nước về toà thuỷ tộc
  Tội gia hình bõ lúc sai ngoa
  Lẽ thường tội báo oan gia
  hại nhân nhân hại sự đà không sai
  Nước Văn Lang vào đời Thục Phán,
  Giặc Triệu Đà có ý xâm lăng,
  Triều đình ra lệnh tiến binh,
  Thuyền bè qua bên sông Tranh rợp trời.
  Bỗng nổi trận phong lôi bão táp
  Ba quân đều sợ hãi khiếp kinh
  Hỏi ra mới biết sự tình
  Thiết bày hương án lễ trình bên sông
  Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm
  Khấn vừa xong gió lặng sóng yên
  Uy linh sự đã hiển nhiên
  lệnh truyền dân xã lập đèn bên sông
  Công hộ quốc gia phong thượng đẳng,
  Tước phong hầu truy tặng Đại vương,
  Bảng vàng thánh thọ vô cương
  Hiếu trung tiết nghĩa đôi đường vẹn hai.
  Gương anh hùng muôn đời soi tỏ,
  Đất Văn Lang thiên cổ anh linh,
  Bao phen đắp luỹ xây thành,
  Khắp miền duyên hải, sông Tranh nức lòng.

  Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo