• Bản văn :Chầu Bé Bắc Lệ  

  Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên 

  Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻ

  Con thỉnh mời chầu bé ngự chơi
  Ai lên tới Cao Sơn xứ Lạng
  Hỏi thăm đền chầu bé nơi nao
  Hỏi ra Bắc Lệ đi vào
  Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầng
  Ngàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá
  Bầy chim muông bách thú quỳ tâu
  Chim oanh ríu rít bên lầu
  Phượng Hoàng tung cánh về chầu Động Tiên
  Vượn trên non ru con rầu rĩ
  Thú lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên
  Một bầu gió mát trăng thâu
  Đàn thông réo rắt bên mình suối reo
  Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi
  Núi hiểm nghèo cát sỏi đá ong
  Một bầu sơn thuỷ thong dong
  Công Đồng Bắc Lệ , Kì Cùng Lạng Sơn
  Trăm thứ quả mang về tiến Mẫu
  Hái rau bi, củ đậu măng tươi
  Cơm lam , rau sắng củ mài
  Ngô khoai đõ lạc sắn đồi rượu tăm
  Bạn tri âm động đào tả hữu
  Áo xanh chàm yểu điệu vào ra
  Gót tiên quảy lẵng hái trà
  Chân quấn xà cạp nón tu lờ,dao quai
  Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
  Chầu phán tiếng Nùng , tiếng Thổ tiếng Kinh
  Đàn thông dạo khúc thanh bình
  Xênh ngô sáo trúc tính tình hoà ca
  Thường dạo cảnh Bảo Hà Trái Hút
  Đền Đông Cuông Đức Đại tối linh
  Tuyên Quang cảnh trí hữu tình
  Núi rừng Mẫu ngự ,thác ghềnh cỏ hoa
  Ngự cung cấm một toà thạch động
  Đền Ỷ La lồng lộng ngôi cao
  Cây Xanh chầu mắc võng đào
  Mỏ Than chầu ngự thấp cao mấy tầng
  Cảnh núi rừng đèo heo hút gió
  Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
  Minh Lương suối lượn quanh đồi
  Chầu thường dạo cảnh khắp nơi hữu tình
  Lai Châu, Suối Rút Hoà Bình
  Đỉnh non Bắc Kạn một mình cheo leo
  Sơn Lâm như nước thủy triều
  Khi thăng khi giáng khi đầy khi vơi
  Hôm nay tấu thỉnh khuyên mời
  Thỉnh mời Chầu Bé giáng nơi bản đền
   


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo