• Bản văn : Chầu Bát  

  Sáng tác: Phạm Văn Kiêm

  Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên

   
  Miễu: 
   
  Việt Nam thủa dưới quyền Đông Hán 
  Giang sơn ta ảm đạm thê lương 
  Giận thay Tô Định bạo cường 
  Đem quân dày séo quê hương cõi bờ 
  Thủa bấy giờ có nhà họ Vũ 
  Nẩy chồi lan một nụ xinh tươi 
  Nhụy phong, trang khuyết tuổi mười 
  Thơ văn xem cũng ít người khôn so 
  Lực cử đinh dành cho nữ kiệt 
  Đường kiếm hoa khoanh nguyệt rạch mây 
  Thổng: 
  Tuổi xuân vừa độ trăng đầy 
  Môi son mắt phượng, má hây tuyết hồng 
  Nét ngọc trong sánh cùng trăng nước 
  Tô Định kia muốn ước duyên hài 
  Từ thân quyết một liều hai 
  Lẽ đâu lại gả cho loài súc sinh 
  Tô Định nổi bất bình sấm sét 
  Sai chặt đầu Vũ Chất làm đôi 
  Máu hồng lòng trẻ sục sôi 
  Thét đòi nợ máu vung đôi kiếm thần 
  Bình: 
  Máu thù ngập đôi chân nữ kiệt 
  Tấm áo xanh máu huyết phủ dầy 
  Tay thần phá mấy vòng vây 
  Gót tiên mải miết trời mây tối dần 
  Băng tới bến thấy thuyền nan nhỏ 
  Đôi kiếm thần thuận gió chèo bơi 
  Lệ sầu reo giải sông xuôi 
  Chênh: 
  Nước non chất nặng vai người nữ chính 
  Lâm dâm khấn cao minh soi tỏ 
  Cờn: 
  Nàn sòng dưới cửa từ bi 
  Mười vị sư bước chân đi nhẹ nhàng 
  Chúa Bát Nàn hiên ngang đứng giữa 
  Đôi mắt người như lửa hào quang 
  Thương dân lệ nhỏ đôi hàng 
  Trên vai nặng gánh giang sơn chưa đền 
  Bỗng cửa thiền trời liền tối lại 
  Thắp nhang thơm trước vái phật trời 
  Sau là từ tạ dân nuôi 
  Nói xong kiếm bạc chém đôi quân thù 
  Xá: 
  Trận huyết chiến bụi mà trời đất 
  Chúa Bát Nàn nhờ phật độ cho 
  Một mình chém giết bao thù 
  Xông pha giữa đám quân thù tên bay 
  Vung kiếm bạc đôi tay dã mỏi 
  Phá vòng vây thẳng lối ra sông 
  Hiếu trung trọn vẹn dãi cùng trời cao 
  Lấy kiếm bạc thân đào tự sát 
  Gốc thông kia ghi tạc sử xanh 
  Nhịp một: 
  Bát Nàn đại tướng nổi danh 
  Tháng Ba ngày Tám năm Dần về tiên 
  Dân nhớ ơn lập đền phụng sự 
  Phật ban cho nhị tự “ tối linh “ 
  Bảng vàng cứu nước thơm danh 
  Gươm thiêng để lại lúc hành quân xưa 
  Tiên La tự cảnh chùa vời vợi 
  Ai có lòng ngõ lối thênh thang 
  Thiện nam tín nữ bốn phương 
  Dồn: 
  Nhớ ngày hội Đức Bát Nàn vãng lai 
  Đệ tử nay dâng bản văn tiến 
  Công đức kia trời biển còn mang 
  Anh linh rực rỡ nét vàng 
  Dấu thiêng ghi để muôn vàn đời sau.


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo