• Bản văn : Chầu Cửu  

  Soạn giả : Phúc Yên 

  Chín mươi chín suối bao xa

  Thỉnh mời chầu Cửu ngự tòa thiên cung
  Ngôi cao vâng lệnh cửu trùng
  Nghe lời triệu thỉnh giáng đồng chứng tri
   
  Thần thông biến hóa nương gió cưỡi mây
  Dạo bốn phương nam bắc đông tây
  Tìm những trốn non bồng nước nhược
  Kìa non nọ nước,sơn thủy hữu tình
  Cảnh thành đô đâu chẳng xinh xinh
  Nguồn hội ngộ phỉ lòng trăng gió
  Đài kia gác nọ,quán Sở lầu Tần
  Giải giang sơn,đâu chẳng thanh tân
  Từng dạo khắp trời nam muôn ngả
  Thanh hoa đất lạ mạch án thủy huyền
  Đền Sòng Sơn đất tốt tự nhiên
  Cảnh thiên tạo thực miền long huyệt
  Địa linh nhân kiệt thiên lý lai long
  Giếng âm dương leo lẻo nước trong
  Thừa bóng mát trăng trong phơi phới
  Bốn mùa hằng lại ,tám bức bình phong
  Thấy cảnh thanh tiên chúa vừa lòng
  Hiện chân tính duyên ưa tình nặng
  Áo xanh quần trắng tóc phượng lưng ong
  Chỉnh chiện thay nhan sắc não nùng
  Hợp tiên nữ dăm ba làm bạn
  Phấn nhồi má hạc yếm thắm mày ngài
  Áo mớ ba phơn phớt đào phai
  Mùi thơm nức hương đưa trầm sạ
  Chim truyền cá nhắn trăm sự đinh ninh
  Gẩy đàn ca tang tính tang tình
  Tiếng thánh thót giọng loan to nhỏ
  Giữa đường chính xứ khách quý vãng lai
  Quán âm dương dọn quán bán hàng chơi
  Trốn thanh lịch cùng người thanh quý
  ................................................................
   
  (trích văn Địa tiên thánh mẫu Liễu Hạnh Công chúa)
   


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo