• Lục Cung Công Chúa Văn  

   

  LỤC CUNG CÔNG CHÚA VĂN
   
   
   
  Sáng tác: Phúc Yên
   
   Bỉ cách:
   
  Lục tía lam chàm sắc phục y
   
  Cung Quảng, Linh Tiêu cảnh đan trì
   
  Tiên mệnh giáng sinh non xứ Lạng
   
  Chúa hiển anh linh pháp uy nghi
   
  Miễu:
   
  Tích truyền lưu tự khi vạn cổ
   
  Hữu Lũng ngàn Tiên Chủ giáng sinh
   
  Vốn xưa giá ngự thiên đình
   
  Đệ Lục Công Chúa anh linh hiển hào
   
  Chốn cung Quảng thiên tào thụy khí
   
  Điện Linh Tiêu ngọc thủy, kim sơn
   
  Chín tòa cao ngất nhơn nhơn
   
  Vạn Hoa Vương Mẫu thượng đường cửu thiên
   
  Ra chỉ lệnh quần tiên thắng hội
   
  Thổng cách:
   
  Triệu ba ngàn chín vạn cung tiên
   
  Tòa trên Vương Mẫu chỉ truyền
   
  Lạng Sơn, Hữu Lũng ấy miền hoang vu
   
  Dân thôn bản trung du khốn khó
   
  Nếp văn minh chưa có bao nhiêu
   
  Rừng hoang ác thú xà, điêu
   
  Sài lang, hổ báo hại điều dân thôn
   
  Kíp cần bậc thánh tôn khai sáng
   
  Vậy ai nguời cáng đáng sự thiên
   
  Nam Tào, Bắc Đẩu tâu lên
   
  Đệ Lục Công Chúa khuôn duyên vẹn tròn
   
  Phú bình:
   
  Trước giáo hóa dân thôn bản hạt
   
  Sau tu hành đắc mãn phương viên
   
  Mẫu Vương thuận ý ban truyền
   
  Chuẩn y công chúa giáng miền Lạng Sơn
   
  Báo mộng triệu gia môn Trần thị
   
  Điềm xà tinh đích thị anh thư
   
  Non ngàn mây bạc nhởn nhơ
   
  Mồng mười giáng hạ đúng vừa tháng năm
   
  Phú chênh:
   
  Tròn bóng nguyệt đêm rằm khôn sánh
   
  Nhác hình tiên ngỡ cánh quỳnh hương
   
  Làu làu ngọc tuyết phô hương
   
  Má đào môi hạnh khác thường nhân gian
   
  Tiên nhạc khí lừng vang dậy đất
   
  Huệ hương nồng phảng phất mười phương
   
  Phúc lành đưa tới Trần đường
   
  Chúng dân thôn bản líu lường bảo nhau
   
  Phú rầu:
   
  Ấy mãn sự sở cầu như ý
   
  So ngọc vàng phú quý nào hơn
   
  Thỏ lên ác lặn mấy cơn
   
  Thoi đưa thấm thoát vừa tròn tuần trăng
   
  Song thân những ân cần chăm sóc
   
  Nết thương yêu gấm vóc lụa hoa
   
  Một phen náo động phòng hoa
   
  Công nương chẳng thấy gần xa nơi nào
   
  Phú nói:
   
  Song thân những lòng nao ruột rối
   
  Gọi gia nhân thẳng lối lên non
   
  Tới nơi nghe tiếng thất hồn
   
  Hổ gầm vượn hú chim muông thú rừng
   
  Dân thôn bản hãi hùng lo sợ
   
  Mới bảo nhau cứu trợ công nương
   
  Chợt nhìn thấy chuyện phi thường
   
  Voi quỳ làm kiệu hổ nằm làm ngai
   
  Vượn tấu nhạc hươu nai ca vũ
   
  Đủ muôn loài  cầm thú phục tâm
   
  Bấy giờ truyền tụng sơn lâm
   
  Thần tiên giáng thế sơn dân ơn nhờ
   
  Nỗi lo sợ sài lang hổ báo
   
  Khiến miếng cơm tấm áo điêu linh
   
  Ngày nay no ấm thanh bình
   
  Ơn Người khai mở đường lành cứu dân
   
  Cờn:
   
  Khuyến dân bản chuyên cần chăm bẵm
   
  Lúa ngô cùng khoai sắn ruộng nương
   
  Nón chiêng che nắng che sương
   
  Lá chàm nhuộm vải, tre bương làm nhà
   
  Trâm kiềng bạc hài hoa xà tích
   
  Điệu hát then pí noọng tính ưa
   
  Hãm cách:
   
  Hòa hài phong vũ gió mưa
   
  Bản Nùng no ấm được vừa ba đông
   
  Tiên mãn hạn thiên cung phản giá
   
  Tiết hạ tuần tháng chín đôi mươi
   
  Loan xa hạc giá tái hồi
   
  Cõi trần nhung nhớ bồi hồi cảm thương
   
  Thung huyên luống sầu vương giọt lệ
   
  Cảnh rừng chiều bóng xế non tây
   
  Dồn:
   
  Phép tiên linh ứng khôn thay
   
  Mối xông phần mộ vừa đầy gò cao
   
  Sắc bốn chữ hiển vào ngọc túc
   
  Bốn chữ vàng Chầu Lục Cung Nương
   
  Thôn dân thấy sự phi thường
   
  Lập đền phụng sự khói hương một niềm
   
  Nhờ ơn Chúa khắp miền no ấm
   
  Nhà nhà đều hòa thụân âu ca
   
  Phúc lai hưởng thiên niên vạn cổ
   
  Yên dân lành muôn thủa đội ân
   
  Kính thành giãi tỏ chân tâm
   
  Tấu xin bốn chữ: thiên xuân thọ trường
   
  Canh:
   
  Nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát.

   

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo