• Trang chủ / Tứ phủ Thánh Hoàng văn  Văn chuốc rượu ( Ông Hoàng )

  Bản văn dùng cho các giá nam thần , vị Thánh Hoàng trong tứ phủ ông Hoàng . Trích Bản văn cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm...


  Xem tiếp...

  Bản văn: Ông Hoàng Mười

  Bản văn thường được dùng trong nghĩ lễ chầu thánh . Trong tất cả các ông Hoàng thì Ông Hoàng Mười được tôn vinh hơn cả. Nhiều phủ , điện thờ Đức Thánh Mẫu đều có tượng thờ hoặc ban thờ ông Hoàng Mười...


  Xem tiếp...

  Chù phú Ông Bơ

  Điệu thơ phú thường được dùng trong các giá hàng quan Hoàng khi hầu Thánh...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ông Hoàng Bảy

  Sáng tác: Phạm Văn Kiêm Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt Bóng ác tà đã gác non Tây...


  Xem tiếp...

  Ông Chín Cờn ( Bản văn )

  Hương một triện lòng thành dâng tiến Cung thỉnh mời Ông Chín Cờn Môn Khâm thừa thượng đế chí tôn Sai Ông Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần Trên chín bệ cao thâm võng cực...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ông hoàng Chín

  Hương một triện lòng thành kính tiến Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn Cửu trùng ngọc bệ chí tôn Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ông Hoàng Bảy

  Bản văn được dùng trong nghi lễ hầu Thánh . Ông Hoàng Bảy là con trai thứ 7 của Vua Cha Bát Hải trong hệ thống Tứ phủ. Ông là người có tài kiêm văn võ , đã đánh giặc vùng Lạng Sơn m Thất Khê, quen thuộc với vùng rừng núi. Do cũng có truyền thuyết ông được làm quan trấn giữ miền Lao Cai, Yên bái nên được gọi là Ông Hoàng Bảy Bảo Hà...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Quang Hoàng Bơ

  Trên điện ngọc rồng bay năm sắc Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga Mênh mông một dải giang hà Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến Vượt vũ môn xuất hiện thần long Biến lên mặt nước lạ lùng...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ông Triệu Tường

  “Hoàng đôi đem quân lên ngàn Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời” Chí càn khôn nổi miền Nam Việt Đất Thanh Hoa dân kiệt địa linh Tấu quan Hoàng Triệu giáng sinh Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo