• Bản văn 2 : Ông Hoàng Cả  

   Ông Hoàng Cả ( Trích cuốn Chầu văn và các làn điệu trong hát văn thông dụng )

  Ông Hoàng đẹp đẽ tốt tươi
  Ngôi ở trên trời, quyền trấn bốn phương
  Mặt hồng mày liễu đoan trang
  Tuyết thua da trắng , mây nhường tóc xanh
  Khăn hồng mặc áo vàng anh
  Trần phàm nào dễ đua tranh nào tày
  Xuyến vàng vòng bạc ngọc luồn tay
  Cổ đeo the bạc, chân giầy văn hoa
  Đẹp lòng Thánh Mẫu , Vua cha
  Năng niu như thể bông hoa trên cành
  Đèo tơ ba bẩy tuổi xanh
  Anh tài có một siêu nhân phàm trần
  Đàn thiền quy phật Quan Âm
  Thần thông điệu tí minh tâm thiện tai
  Trong trời học phép Như Lai
  Ngoài thời luyện tập văn bài sử kinh
  Diêu dao di dưỡng tính tình
  Thơ tiên một túi , phật kinh trăm tờ
  Mười phương đã nức tiếng đồn
  Ai ai cũng sợ Hoàng tôn uy hùng
  Vua bà ngự chỉ sắc phong
  Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương
  Đăng trà quả thực kính dâng
  Đạo quan thái nữ đôi bên đứng hầu  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo