• Bản văn : Ông Hoàng Bảy  

  Sáng tác: Phạm Văn Kiêm

  Gió Nam thoảng hương bay ngào ngạt
  Bóng ác tà đã gác non Tây
  Trăng in mặt nước vơi đầy
  Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền
  Quan Hoàng Bảy trần miền Bắc địa
  Hợp binh hùng lục thuỷ thao giang
  Quân cơ mưu lược luận bàn
  Doanh trung thường có hai hoàng vào ra
  Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
  Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Đôi
  Can qua dâu bể biến dời
  Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
  Nhớ công đức lập đền phụng sự
  Thổ,Mán ,Nùng tiên nữ dâng hoa
  Thú vui điếu khách bàn trà
  Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
  Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
  Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
  Nhắn ai lên đất Bảo Hà
  Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên
  Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
  Quan Bảo Hà thực đích trung quân
  Sinh thời làm tướng trung thần
  Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
  Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
  Thử ra tài cho biết oai danh
  Bao phen lẫm liệt tung hoành
  Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
  Đất Lào Cai là nơi dụng võ
  Quyết ra tay đội ngũ tiến công
  Biên cương súng nổ đùng đùng
  Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
  Đem quân về Thất Khê phòng thủ
  Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
  Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
  Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
  Bỗng một trận sầu vân ám kết
  Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
  Vui cùng nước biếc trăng ngàn
  Tốt tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu
  Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
  Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
  Từ bi cải dữ làm lành
  Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng
  Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
  Ai khẩn cầu tế độ can qua
  Hoàng về trắc giáng điện toà
  Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.  Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  truong tan phong   (01659986698)
  Nhận xét : motminhanh
  25/07/2012

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo