• Bản văn: Ông Hoàng Mười  

  Văn Hoàng Mười

  Cành hồng thấp thoáng trăng thanh

  Nghệ An có Đức Thánh Minh ra đời
  Gươm thiêng chống đất chỉ trời
  Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung
  Thanh xuân một đấng anh hùng
  Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam
  Hai vai nặng gánh cương thường
  Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo
  Dựng nền đức Thuấn, nhân Nghiêu
  Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi
  Khi Bích Động, lúc Bồng Lai
  Non nhân nước trí mọi nơi ra vào
  Cỏ hoa hớn hở đón chào
  Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai
  Trời Nam có Đứe Hoàng Mười
  Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai
  Nền chí dũng bậc thiên tài
  Văn thao - võ lược, tư trời thông minh
  Tiêu dao di dưỡng tính tình
  Thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ
  Khi phong nguyệt lúc bi từ
  Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong
  Khi Thiếu Lĩnh, lúc non Bồng
  Cành cây mắc võng, lòng sông thả thuyền
  Người thành thị khách lâm tuyền
  Nam thanh - nữ tú mình quyền bóng sang
  Phong quang đẹp ý Đức Hoàng
  Khác nào Thu cúc - Xuân lan tới tuần
  Xiết bao bể ái nguồn ân
  Ban tài, tiếp lộc, thi nhân, thi từ
  Các đằng thuận gió xuân đưa
  Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu
  Năm ba đồng tử theo hầu
  Trâm hoa cài tóc, nhiễu tàu vắt vai
  Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi
  Dâng câu thiên bảo chúc lời huệ phong
  Trần duyên chưa chút được lòng
  Đường mây sớm trở xe hồng Thượng Thiên
  Nghê thường hội nghị Quần Tiên
  Nghe tin Người đến thiên duyên chạnh lòng
  Năm mây hội yến trùng phùng
  Xin người soi tỏ tấc lòng gió trăng
  Cầu Ô muốn bắc sông Ngân
  Ngồi trong cung Quảng đêm xuân mơ mường
  Bóng trăng soi tỏ canh trường
  Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người
  Thủy tiên dìu dặt đón mời
  Bấy lâu khao khát đầy vơi sao đành
  Bể đào lên tới ngàn xanh
  Đường tiên cảnh cũ nặng tình nước non
  Trúc xinh, cô Quế cũng giòn
  Phù dung yểu điệu, mẫu đơn não nùng
  Ngày ngày lên núi ngóng trông
  Đỏ hai khóe hạnh đợi mong Đức Hoàng
  Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng
  Mừng ngày thấy mặt Đức Hoàng tới nơi
  Lên núi rồi lại xuống đồi
  Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ
  Vào rừng hái lá đề thơ
  Cậy đôi cánh nhạn tin đưa tới Người
  Cõi trần mở tiệc mừng vui
  Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh
  Rượu đào kính chúc Thánh minh
  Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương
  Ngẫm câu thế sự vô thường
  Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
  Vắng người vắng cả mùa Xuân
  Nhớ người vì nước, vì dân, vì đời
  Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
  Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời truyền ban
  Khi Phố Cát, lúc Đồi Ngang
  Nón kinh vó ngựa, dặm ngàn tiêu dao
  Đường đường cung kiếm anh hào
  Túi thơ, bầu rượu sớm chiều sênh sang
  Hèo hoa chảy hội Tiên Hương
  Chấm đồng, nhận lính khắp miền Đông - Tây
  Khi nương gió lúc cưỡi mây
  Khi rung cánh ngọc, khi lay chuông vàng
  Hoàng về gối xếp ai mang
  Hèo hoa ai vác, ngựa Hoàng ai trông
  Lệnh truyền Cô Quế, Cô Hồng
  Hèo hoa, gối xếp đèn lồng tay mang
  Lan Lan, Huệ Huệ xếp hàng
  Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du
  Thuyền rồng thấp thoáng chèo đua
  Bạn Tiên bẻ lái rước Hoàng về Nghệ An.


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo