• Bản văn : Đức Hoàng Cả  

  Soạn giả : Phúc Yên 

  Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới

  Động Đình hồ Bát Hải Long Vương
  Có ông Hoàng Quận phi phương
  Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng
  Chầu vua Đế Thích chính cung
  Bốn châu tám cõi tăng long có thừa
  kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa
  Đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng
  Ngày lành giữa tháng quý đông
  Tiêu phòng cửa đã treo cung non đoài
  Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi
  Ngôi ở trên trời quyền trấn bốn phương
  Mặt hồng mày liễu phi phương
  Tuyết thu da trắng may nhường tóc xanh
  Khăn điều áo ngự vàng anh
  trần phàm ai dễ hoạ tranh nào tầy
  Vòng vàng nhẫn ngọc lồng tay
  Cổ đeo kim khánh chân giầy thêu hoa
  Vào chầu phủ mẹ đền cha
  Ra chầu tứ vị vua bà Cờn Môn
  Mười phương đã nức tiếng đồn
  Ai ai cũng sợ hoàng tôn uy hùng
  Thánh bà ngự chỉ sắc phong
  Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương
  Dung nghi tướng mạo đường đường
  lầu vàng gác tía xạ hương trang hoàng
  tiểu tôi tấu vọng đức hoàng
  Ngự về Phủ mẫu việc quan vui mừng
  Đăng trà quả thực kính dâng
  Đạo quan thái nữ chen chân đứng chầu
  Sửa sang khăn ngự áo hầu
  Lồng hương ánh bạc túi trầu cau non
  cỗ thờ kính đức hoàng tôn
  Đỏ tươi thạch lựu xanh non bích đào
  Hoàng tôn ngự áo cẩm bào
  dường hoa mới nở như sao giữa trời
  Anh hùng dậy tiếng nơi nơi
  Tay tròn bút trúc miệng cười nở hoa
  dập dìu tiếng nhạc hoạ ca
  Thỉnh đức Hoàng Quận ngự toà trang nghiêm trang
  Khoan thai cười nói nhẹ nhàng
  Tàn hương nước thải ông ban cho đồng
  Hoàng về giáng ngự thung dung
  Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường
   


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo