• Bản văn : Ông Hoàng Bảy  

   


  Soạn giả : Phúc Yên

  Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
  Bóng ác tà đã gác non tây
  Trăng in mặt nước vơi đầy
  Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền
  Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa
  Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
  Quân cơ mưu lược luận bàn
  Doang trung thường có hai hoàng vào ra
  Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
  Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
  Can qua dâu bể biến dời
  Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
  Nhớ công đức lập đền phụng sự
  Thổ,Mán ,Nùng tiên nữ dâng hoa
  Thú vui điếu khách bàn trà
  Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
  Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
  Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
  Nhắn ai lên đất Bảo Hà
  Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên
  Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
  Quan Bảo Hà thực đích trung quân
  Sinh thời làm tướng trung thần
  Mán Nùng Sơn Trại muôn dân quy đầu
  Lập công đầu, Mẫu ban cái thế
  Quyết dẹp loài áp chế hại dân
  Tuy vui đỉnh Giáp non thần
  Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
  Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
  Thử ra tài cho biết oai danh
  Bao phen lẫm liệt tung hoành
  Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
  Đất Lào Cai là nơi dụng võ
  Quyết ra tay đội ngũ tiến công
  Biên cương súng nổ đùng đùng
  Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
  Đem quân về Thất Khê phòng thủ
  Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
  Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
  Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
  Bỗng một trận sầu vân ám kết
  Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
  Vui cùng nước biếc trăng ngàn
  Tót tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu
  Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
  Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
  Từ bi cải dữ làm lành
  Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng
  Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
  Ai khẩn cầu tế độ thì qua
  Hoàng về trắc giáng điện toà
  Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

  VĂN THẬP NHỊ TIÊN NÀNG ( Hầu cận ông Bảy )

  Lệnh sai thập nhị tiên nàng
  Cô nào việc ấy sửa sang ra hầu
  Cô Cả pha nước tra tàu
  Sơn lâm vừa ý gật đầu ban khen
  Cô Đôi dâng bộ khay đèn
  Xe ngà tẩu sứ móc tiêm nạm vàng
  Cô Ba dâng hộp thuốc ngang
  Thế là vừa ý ông Hoàng sơn lâm
  Cô Tư đốt đỉnh nhang trầm
  Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm
  Cô Năm dâng hộp bánh nguyên
  Kẹo lạc thuốc cống , cảnh tiên ai bì
  Cô Sáu tính nết nhu mì
  Dâng đôi tuấn mã, Hoàng đi chấm đồng
  Cô Bảy nảy khúc đàn thông
  Miệng ca tay múa năm cung nõn nà
  Cô Tám dâng chiếc lược ngà
  Hai tay chải chuốt thật là khéo thay
  Cô Chín yểu điệu ai tày
  Ngày ngày dâng một đôi giày hầu ông
  Cô Mười thắt đáy lưng ong
  Canh ba giờ tí lồng đèn bước ra
  Cô Mười Một quạt nước pha trà
  Ấm tiên bình ngọc,tay ngà dâng lên
  Cô Mười Hai múa lượn sênh tiền
  Mười hai tố nữ đôi bên rõ ràng  VĂN ĐÁNH BÀI TỔ TÔM

  Cảnh thanh nhàn Ông về giá ngự
  Ngự về Đồng ông dự hội Tổ tôm
  Màn loan chắn gió Đông nồm
  Tiên Rồng bóng quế chiều hôm đánh bài .
  Bóng ông hoàng khoan thai cách điệu ,
  Sập Công đồng trải chiếu Long vân .
  Hương xông tỏa ngát xa gần
  Giang tay châu báu kim ngân xoay bài .
  Tiên Tứ cố Tam khôi Nhất Kính .
  Tứ Thập Hồng , Bạch định , chi chi .
  Tôm , lèo bạch thủ gà ly
  Bí Tứ xuyên lục , nước gò Hoàng cũng chơi
  Trước Điện Tiên mua vui vào hội .
  Dâng đào tiên đỏ ối điểm tâm .
  Xoay bài chuyển nhạc bát âm .
  Đàn thông nhạc vũ hòa cùng phụng minh
  Lên Thiên đình vui cùng Tiên nữ .
  Về Trần gian ngự cảnh nguy nga .
  Thần thông biến hóa hiện hình .
  Độ cho Đệ tử hiển vinh đời đời .
  Lệnh truyền điếu ống đồi mồi
  Thuôc lào Vĩnh Bảo hút chơi vài tuần
  Khói thơm tỏa khắp xa gần
  Hương bay ngào ngạt hương xuân trẻ già
  Kêu ròn tựa thể pháo hoa
  Thuốc lào Tiên Lãng gần xa tiếng đồn
  Đượm mùi phong nguyệt nước non
  Đê mê quốc túy quốc hồn xưa nay
  Đố ai hút thuốc không say
  Ông hoàng hút thuốc khói bay rợp trời
  Hoa thơm quả ngọt tốt tươi
  Lộc ban già trẻ mọi người bình an
  Mấy khi giá ngự trần gian
  Văn hay tiền hết hoàng ban khăn hồng
  Lệnh truyền xa giá hồi cung
  Ghế đem tiền chuộc khăn hồng dâng lên  VĂN ĐÁNH BÀI TAM CÚC

  Cuộc cờ xoá xoá bày bày
  Ván bài tam cúc xưa nay tức cười
  Được thua ván kết mà thôi
  Khi suy tướng sĩ cũng đi đời nhà ma
  Khi bình địa, lúc phong ba
  Hiếu trung giữ tốt ấy là tài danh
  Pháo kia nổi hiệu lôi oanh
  Tốt không bảo vệ giữ mình được sao
  Người nay đợi lệnh Thiên tào
  Giữ xe pháo mã điều vào giáp công
  Tốt đều mở hội xung phong
  Bắc cầu sĩ tượng xe hồng tiến ra
  Xưa nay việc nước việc nhà
  Giữ bền sĩ tốt ấy là thành công  VĂN CHƠI XÓC ĐĨA

  Đĩa vàng bát ngọc bày ra
  Bạn tiên trải chiếu bày ra tức thì
  Phàm tâm tả hữu hồ kỳ
  Ông Bảy ngồi xóc đĩa bốn bề xôn xao
  Tiếng tiền trong đĩa ràp rào
  Ông Bảy bán chẵn ghế nào dám cân
  May ai có phúc có phần
  Mở ra một sấc mười phân vẹn mười
  Một quan giam lại thành hai
  Ván sau gấp bốn hoàng thắng hoài như không
  Trần gian khát nước tứ tung
  Bảo nhau đánh lẻ khắp trong một bàn
  Tiền tiền bạc bạc dư muôn
  Biết dâu đen đỏ thiệt hơn thế nào
  Cơn đen như gió thổi ào
  Năm canh hoàng trút cả vào trần gian
  Những toan xe giá về ngàn
  Vẳng nghe tiếng hát quan hoàng lại ngự vui

  DIễn Đàn Hát văn Việt Nam

  Photo : Trần Hoàn ( Facebook )  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo