• Bản văn : Ông hoàng Chín  

  Tác giả : Phạm Văn Kiêm

  Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên

   

   

   

  Hương một triện lòng thành kính  tiến

  Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn

  Cửu trùng ngọc bệ chí tôn

  Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần

  Trên chín bệ cao thâm võng cực

  Dưới bách thần mộ đức kinh luân

  Cù lao chín chữ quần thần

  Sinh Ông Hoàng Chín võ văn toàn tài

  Văn thơ phú so tài Đỗ - Lý

  Võ lược thao cái thế Tôn Ngô

  Cung tên bẩm trí giang hồ

  Tuổi vừa đôi chín đăng khoa Triều đình

  Nỗi bất bình nhân dân cơ cực

  Quyết vì đời ra sức lược thao

  Chinh y đã nhuộm máu đào

  Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha

  Cửa Cờn Môn dựng toà soái lĩnh

  Lệnh Hoàng truyền nghiêm chỉnh ba quân

  Một lòng vì nước vì dân

  Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường

  Quyết mở đường dân an quốc thái

  Dựng cơ đồ vạn đại dân sinh

  Cho dân được hưởng phúc an lành

  Nêu cao khí tiết oai linh để đời

  Nước dẫu cạn công người không cạn

  Đá dẫu mòn gương sáng còn soi

  Bể Nam thơm mãi muôn đời

  Cửa Cờn rộng mở cứu người hữu nhân

  Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác

  Tóc xanh rồi đầu bạc sớm mai

  Ngẫm câu sinh hóa ở đời

  Sinh sao cho đáng nên người mới sinh

  Phật hữu tình từ bi tế độ

  Quyết lánh đường có có không không

  Dẫu rằng thiên tứ đỉnh chung

  Thác rồi không lại hoàn không đó mà

  Chữ tu tỉnh gương nga vằng vặc

  Bóng soi người hữu đức hữu nhân

  Hay gì đạo tặc tham sân

  Nhuộm thơ tam nghiệp nghĩa nhân không còn

  Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ

  Công ơn người muôn thủa không phai

  Nhớ ngày mùng chín, tháng hai

  Là ngày sinh Thánh ra đời cứu dân

  Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh

  Nhớ ơn Người dâng kính hương hoa

  Rượu quỳnh rót chén đồ tô

  Chúc Hoàng muôn tuổi họa thơ mấy vần:

  Thơ:

  Bút pháp tinh anh tửu nhập thần

  Hoa khai quả kết vạn gia xuân

  Tay tiên đề bút an Thiên hạ

  Trăm họ âu ca cổ Thánh thần

                                  

  “Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân

  Giang tâm như kính thủy vô trần

  Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh

  Giao vọng Nam thiên ức cố nhân”


  Ngồi tựa khe suối gẩy cung đàn

  Chạnh lòng nhớ tới ban tri loan

  Tâm thơ Đỗ Phủ hồn theo gió

  Gửi khách Tương Như khúc phượng hoàng

  Thế sự cuộc cờ bày lại xóa

  Nhân tình cạn chén mượn hơi men

  Hỡi ai ! Rượu sớm trà chưa tỉnh

  Nặng gánh gươm đàn nợ nước non

  Non sông ghi nhớ người anh kiệt

  Cờn hải long lanh nước sóng vàng

  Chín bệ có hay lòng sắt đá

  Ba ngôi đâu tá tiết chiêu dương

  Soi gươm kim cổ lòng man mác

  Phú quý vinh hoa giấc mộng vàng.

   

   

   
   
   

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo