• Bản văn : Ông Triệu Tường  

  Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên  

   
  Chí càn khôn nổi miền Nam Việt
  Đất Thanh Hoa dân kiệt địa linh
  Tấu quan Hoàng Triệu giáng sinh
  Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài
  Ông hoàng con vua thứ hai
  Đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình
  Có nhà họ Mạc bất bình
  Vua sai quan Triệu đề hành binh sang
  Khi đi tế độ nghiêm trang
  Khi về đóng đất Tống Sơn,Triệu Tường
  Hay đâu sự lạ phi thường
  Hoàng về cho tới Triệu Tường xứ Thanh
  Bái đô còn dấu anh linh
  Công người ghi để sửa xanh muôn đời
   
   
   
   
  Việt sử chép đời Lê Thái Tổ
  Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân
  Sinh ông Hoàng Triệu trung thần
  Đã hay kinh sử lại nhuần binh thư
  Giận họ Mạc quyết trừ căn thảo
  Đấng trung thần giữ đạo Khương Duy
  Ra tay huấn luyện binh kỳ
  Làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài
  Đã nên đấng khôi đai đệ nhất
  Dải hoành sơn khời vận hoàng đồ
  Sắc vàng choi chói ngàn thu
  Lầu son phủ tía đế đô muôn đời
  Đất Đại Việt chia Trung,Nam ,Bắc
  Khí anh linh đệ nhất kỳ trung
  Đất Thanh Hoa giời để một dòng
  Trời sinh đấng anh hung cái thế
  Triều Lê kỷ có nhà Nguyễn thị
  Trời định sinh đệ nhị vương quan
  Vẻ tốt tươi lá ngọc cành vàng
  Tài văn võ đôi đường kiêm vẹn cả
  Giận ngụy Mạc quy mô dân xã
  Lê quốc công chỉ hám cầu tài
  Quan Triệu ngài vâng lệnh bài sai
  Đề binh mã ra ngoài Bắc trấn
  Vận thần toán bày binh bố trận
  Mạc thế cùng chiếu cuốn thu quân
  Nẻo Cao Bằng ,Mạc chúa ẩn thân
  Ra lệnh chỉ cư dân định cảnh
  Ca khải tấu triều đình phụng mệnh
  Gió đưa lay phút lánh cõi tiên
  Sổ vàng choi chói đề tên
  Sắc truy tặng ngũ môn chủ soái
  Lập đền thờ Triệu quan thành ngoại
  Biển vàng ban truyền tới hậu lai
  Thỉnh quan giá ngự đền đài
  Khuông phù đệ tử đời đời vinh hoa
   


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo