• Bản văn : Quang Hoàng Bơ  

   Tác giả: Phạm Văn Kiêm

  Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên
   
  Trên điện ngọc rồng bay năm sắc
  Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga
  Mênh mông một dải giang hà
  Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu
  Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến
  Vượt vũ môn xuất hiện thần long
  Biến lên mặt nước lạ lùng
  Ông Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thường
  Ông Bơ Thoải đường đường dong mạo
  Mặt nhường gương tiết tháo oai phong
  Thanh xuân một đấng anh hùng
  Toàn tài văn võ lầu thông mọi đường
  Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi
  Bầu rượu tiên thơ túi xênh xang
  Khăn thêu áo trắng đai vàng
  Võ hài chân dận vai mang đôi hèo
  Cưỡi ngựa bạch vai đeo cung tiễn
  Tay kiếm vàng trước điện bước ra
  Thương dân trên cõi Sa Bà
  Lòng tham chìm đắm đức hoà khó lên
  Trước bệ ngọc Hoàng liền tấu đối
  Lên cõi trần mở hội phúc duyên
  Khâm sai Hoàng kíp băng miền
  Phong lôi một trận nổi lên cõi phàm
  Bạn tiên nữ xếp hàng rong ruổi
  Cá kình nghê thẳng lối tiễn đưa
  Sai quân dưỡng trực lên bờ
  Trống dong cờ mở thực là nghiêm trang
  Sắp hai hàng càng vàng tán tía
  Kiệu vàng son nghi vệ bát âm
  Tuần vương nghỉ gót dừng chân
  Hoạ thơ Lý Đỗ ca ngâm đọ cờ
  Tiệc xong lại chèo đua bẻ lái
  Truyền chèo về Bát Hải dong chơi
  Quỳnh Côi,Phượng Dực mấy nơi
  Sông Thao,sông Cả qua chơi Lục Đầu
  Chơi khắp hết sông Cầu sông Mã
  Truyền ba quân các ngả thi đua
  Lên rừng lấy gỗ chò hoa
  Đem về dâng tiến vua cha Động Đình
  Ngự Bắc kinh,Thăng Long quý địa
  Phủ Tây Hồ tú khí danh lam
  Dừng thuyền bái yết Mẫu Vương
  Mẫu ban chấp chính cầm quyền vào ra
  Cho coi sóc các toà cung nội
  Riêng một bầu phượng ruổi loan ca
  Đông Cuông, Tuần Quán các tòa
  Cây cao bóng mát rườm rà tốt tươi
  Đàn cá lội rõ mười không khác
  Kết thành lầu dàn dặt đêm thanh
  Trăng soi đáy nước thuỷ đình
  Có thoi Hoàng thoải xinh xinh khác thường
  Thoi sáng ánh kim cương lấp lánh
  Biết bao người mến cảnh say sưa
  Trách ai vô ý không ngờ
  Qua không bái yết thực là khó van
  Ai biết phép gia ban tài lộc
  Độ cho người văn học thông minh
  Hoàng về trắc giáng điện đình
  Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo