• Chù phú Ông Bơ  

  Khách trần thế ai người tri kỷ
  Chúc chén quỳnh, ngẫm nghĩ gợi hồn thơ
  Gió dập dìu lọt bức rèm thưa
  Nhìn mây nước lững lờ tăm cá
  Trống sườn núi mờ mờ rêu đá
  Nhìn bên bờ cỏ lá, lá chen hoa
  Trông đỉnh non bóng đã xế tà
  Tưởng chừng Lý Đỗ đâu là nơi đây
  Chúc chèn quỳnh đương say lại tỉnh
  Nghĩ hồn thơ đương tỉnh chợt lại say
  Treo nghiên gác bút bấy lâu nay
  Biết ai tâm sự dãi bày tấc son
  Hỏi non những non mòn vì nước
  Hỏi nước thời trôi ngược thờ ơ
  Biết ai họa lại mấy vần thơ
  Hỏi trăng, trăng những lững lờ trong mây

  Thơ ông Bơ:

  Hoàng hoa thủ ẩm, tam bôi tửu
  Bạch tuyết thi âm bách rượu thi
  Riêng một trời, kẻ đón gió người chờ mây
  Khi chếch choáng say say rồi tỉnh tình bồng
  Đèo ba dội gập ghềnh khúc khuỷu
  Suối ba khe lóng lánh nước trong veo
  Cảnh tiên đây ông bơ càng chèo càng thích thú
  Ông Hoàng Bơ vẫy tay gọi các thanh đồng ơi
  Hoàng Bơ đây vẫn chờ vẫn đợi
  Bản đến đây Hoàng đã đến nơi rồi
  Thấy người có căn số ông thương
  Vì thấy ghế ông là người dày phúc
  Nên ông phải vấn vương cõi trần
  Ông về đây tiếp lộc cho thanh đồng
  Ông cho cầu nên ước được gia chung thuận hòa
  Ông lại cho buôn bán gần xa
  Cầu nên ước được ông tiếp lộc xa lộc gần
  Lúc trở ra thì sao thưa trăng khuát
  Vì mến thương ông Hoàng nên trăng còn ẩn nấp bên non
  Thôi ông đi trở ánh trăng vàng
  Lúc về trăng lặn chỉ còn bầu rượu với túi thơ
  Tay ông nâng bầu rượu nhưng thấy cạn tự bao giờ.
  Mìm cười quan hoang Bơ hẹn để mai chờ trăng lên
  Phụng giá đôi bên hai bên bờ
  Ông hoàng Bơ lên ngựa các bạn tiên theo hầu
  Dội xanh tiền múa hát theo sau
  Cờ thần ngũ sắc, trên đầu có tiếng loa vang
  Cửa điện đây tập nập rộn ràng
  Giăng đèn kết chứ đón ông Hoàng ngự vui
  Ông Bơ về để gối ai mang
  Hèo hoa ai vác, ngựa ông Bơ ai coi
  Ông Bơ về để gối cô Bơ mang
  Hèo hoa cô Chín vác, ngựa ông Hoàng cô Bé coi,
  Lệnh truyền bát bộ hùng binh
  Sắp kiệu rồng tám tía rước ông xuống thoải đình – tấu đối việc quan.

  Diễn Đàn Hát Văn Việt nam : www.hatvan.vn

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo