• Văn chuốc rượu ( Ông Hoàng )  

   I .
  Năm nay ( mây ) hội yến tưng bừng
  Chén vui đồng khởi chén mừng Hoàng nay
  Tỉnh ea Hoàng hỏi rượu này của ai
  Rượu này cất ở Thiên Thai
  Bồ đào mỹ tửu dâng người vui xuân
  Anh hùng tài tử giai nhân
  Nếu không có rrượu thưởng xuân cũng hoài
  Trần ai, ai biết dễ ( dễ biết ) ai
  Công hầu khanh tướng ai người vì dân
  Nếu không gặp hội phong trần
  Sao cho tỏ mặt với dân với đời

  II.

  Chén quỳnh thưởng hội Hoàng hoa
  Chúc hoàng muôn tuổi mặn mà trường xuân
  Rượu hiến sơ tuần
  Bốn phương mưa móc đượm thuần
  Bồ đào mũ vị thanh tâm ngọt bùi

  Tuần ả dâng mời
  Nhị tuần á hiến dâng rồi
  Bạn tiên dìu dặt kính dâng mời tuần chung
  Ba chén rượu nồng
  Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi
  Dâng cầu thiên bảo, chúc lời hoa phong
  Quỳnh tương chuốc chén Ô long
  Tay nâng bình ngọc, tay dâng chén vàng
  Liên tâm hiến thượng kim bàn
  Mẫu đơn, long tỉnh dâng Hoàng hiến vui
  Hồng trà chuốc chén khuyên mời
  Hinh hương mỹ ngọt vị vùi kỳ chân
  Hồng đào chuốc chén mừng xuân

  III.

  Sơ hiến lễ chén quỳnh dâng tiến
  bạn tiên vào chuốc chén Nam phong
  Chúc chữ vàng vạn tuế thánh cung
  Hoàng giáng phúc muôn dân đềnn cát khánh
  Mỹ tửu xuân bôi phùng mĩ cảnh
  Thân công thánh trạch dụ quần sinh
  Khắp bốn phương hải yến hà thanh
  Thiên tải hạ y tuân cuwucj tục
  Đời đời hương tam đa ngũ phúc
  Ai đều ngợi khúc Nam huân
  Chứ rằng thánh giáng lưu ân

  Á hiến lễ chén đào dâng tiến
  Mùi hương đưa chén rượu trường sinh
  Chúc chữ vàng tại thượng quyết linh
  Dân đâu đó tâm thành phụng sự
  Nguyện thưởng Nam sơn thọ nhất bôi
  Đội uy linh đức tối linh người
  Dân đâu đó đinh tài lưỡng vượng
  Đời ddowifd hưởng tràng ngâm thịnh vượng
  Đội muôn đời thờ phụng khói hương
  Ngàn thu choi chói sắc vàng
  Chung hiến lễ chèn trà dâng nước
  Rượu đồ tô đạm trước tam tuần
  Trước chúc câu cứu thổ giai xuân
  Sau được chứ tế thần như tại
  Địa vất cải tắc dân bất cải
  Ca ưu tư hường tụ ưu tư
  Chốn xuân đài lễ nhạc hữu dư
  Nền dân tộc cũng y như đời Thuấn Đán
  Muộn đội đức mạc phù tham tán
  Uy nghi này như nhà Hán vẫn còn đây
  Bốn phương đâu đó vui thay  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo