• Bản văn : Cô Bé Đông Cuông  

   

  VĂN CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG


  Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ
  Đền Đông Cuông tú khí chung linh
  Sông Thao thác đổ trước ghềnh
  Đông Cuông cổ tích hữu tình danh lam
  Tiên Cô Bé trên ngàn lừng lẫy
  Đất Đông Cuông đã dậy thần oai
  Trăng in mặt nước Ghềnh Ngai
  Chênh vênh núi đá suối đồi bao la
  Tiên Cô Bé vào ra hầu cận
  Việc trong ngoài cần mẫn sớm trưa

  Mẫu ban coi sóc các toà
  Nhờ tay Cô Bé thông già thêm xanh
  Giữa giờ tý hiện hình bẻ lái
  Vượt lên ghềnh thác cái thác con
  Thác Chèm bắt nhịp hò khoan
  Phố Lu Trái Hút lại sang Bảo Hà
  Nón tu lờ lẵng hoa đủng đỉnh
  Đàn ngũ âm tang tính tình tang
  Đêm thanh mắc võng giữa ngàn
  Bạn tiên hội họp khúc đàn giao ca
  Vòng bạch ngọc tay ngà uốn khúc
  Quạt thanh phong áo lục xinh ghê
  Đầy ngàn hoa quả xum xuê

  Mão đầu hái quả tiến về Đông Cuông

  Ơn Cô Bé bản mường thịnh thái

  Đền Đông Cuông đức đại tối linh
  Nhấp nhô cá lượn trước ghềnh
  Giếng trong lầu mát xinh xinh khác thường
  Vượn ru con trên ngàn rầu rĩ
  Suối gảy đàn văng vẳng êm tai
  Quy thần phục trước Ghềnh Ngai
  Lũ chim bạch hạc bày đôi đèn lồng
  Giục canh tác gà rừng báo thức
  Lũ chim bằng vũ dực bay cao
  Đón xuân hoa chúm chím chào
  Nương xanh bát ngát sáo diều vi vu
  Trâu gõ mõ bên đồi đốp... đốp...

  Gió ù ù thét nhạc rừng thông
  Gọi đàn nghé ngọ bên sông
  Gà gô bắt tép, mục đồng ca dao
  Thuyền xuôi ngược, sớm chiều bẻ lái
  Đội ngư phường sớm tối buông câu
  Trải bao nắng nỏ mưa dầu
  Hoa đào đua nở về chầu chúa tiên
  Lệnh tiên nữ ban truyền các tướng

  Cưỡi trên mình bạch tượng ra quân
  Lệnh truyền các chúng sơn thần
  Sơn trang tám tướng hộ dân trừ tà
  Nghe hiệu lệnh kèn loa rạo rực
  Lũ yêu tinh khiếp phục thần oai
  Ơn trên giáng phúc trừ tai
  Dân nhờ phúc ấy núi đồi nở hoa
  Ơn Cô bé gần xa mến phục
  Tấc lòng thành dưỡng dực dâng hoa
  Dâng cô áo thắm quạt ngà
  Khế chua sung chát gừng già cau non

  Dâng Cô ngàn của ngon vật lạ
  Cỗ đặt bầy mâm lá đĩa rau
  Trầu vàng thêm mấy nhánh cau
  Cá tôm cua ốc mấy bầu rượu tăm
  Nay kính lễ thành tâm sửa soạn
  Nguyện xin cô chứng giám lòng thành
  Cô về ngự chốn non xanh
  Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

  Tác giả : Phạm Văn Kiêm
  Biên soạn chỉnh sửa : Phúc Yên  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo