• Bản văn : CÔ BÉ LỤC CUNG  

  VĂN CÔ BÉ LỤC CUNG

  Bản văn nói về Cô Bé bản đền Lục Cung Linh Từ (Đền Chầu Lục)
  Tác giả : Phúc Yên 
   
  Thỉnh mời cô bé Lục Cung
  Miệng cười huê nở lưng ong dịu dàng
  Suối rừng Hữu Lũng sơn trang
  Cảnh tiên giá ngự thạch bàn sơn khê
  Rừng thiêng Bắc Lệ đi về
  Lục cung thượng đẳng biển đề tối linh
  Bốn bề sơn thủy nhiễu quanh
  Miếu thờ cô lập cảnh thanh dị kì
  Sơn lâm dấu tích còn ghi
  Vâng nhời Vương Mẫu thần nghi giáng trần
  Giáng về trấn giữ Sơn Lâm
  Thần thông hiển ứng xa gần biết danh
  Vốn dòng đài các trâm anh
  Quản cai sơn cước rừng xanh đại ngàn
  Quản cai Bắc Lệ Suối Ngang
  Chín Tư, Hữu Lũng Thượng ngàn sơn trung
  Vốn xưa hầu Mế Lục Cung
  Nức danh cô bé khắp vùng Chín Tư
  Sơn Lâm Lục Cung Linh Từ
  Long bàn hổ cứ đền thờ tối linh
  Có phen biến tướng hiện hình
  Hiện ra người mán người kinh đi rừng
  Trần gian không biết hãi hùng
  Hỏi ra mới biết Người Nùng Chín Tư
  Đồng bằng cho tới thượng du
  Cường hung bạo ngược khảo trừ không tha
  Hồ ly quỷ mị yêu ma
  Dây rừng dăng lưới khó đà thoát thân
  Phép màu bảo hộ sơn dân
  Cưỡi trên bạch tượng hiện thần ra uy
  Miếu thờ nhang khói lễ nghi
  Kim ngân sớ điệp tiến về các cung
  Có phen hóa phép thần thông
  Đắng vân giá vũ thượng đồng lên chơi
  Cây cao bóng mát thảnh thơi
  Suối Ngang,Phố Vị mọi nơi ra vào
  Bầu trời sơn thủy tiêu dao
  Khi chơi Bắc Lệ lúc vào Voi Xô
  Có phen chơi cảnh Ngũ Hồ
  Lên đền Tả Phủ,chơi Chùa Tam Thanh
  Núi rừng cây phủ màu xanh
  Sông Thương nước chảy uốn quanh sườn đồi
  Kì Cùng nước chẳng chảy xuôi
  Rừng xanh tỏa bóng núi đồi bao la
  Chín Tư nơi ấy quê nhà
  Có phen lên núi hái trà ngắm trăng
  Tiều phu kiếm củi đào măng
  Củ mài củ sắn củ năng trên rừng
  Cây cao chẳng quản gió rung
  Có tiên cô Bé người Nùng độ cho
  Khuông phù hương bản ấm no
  Phong hòa vũ thuận bốn mùa hanh thông
  Ban tài tiếp lộc cho đồng
  Cô về tấu đối Lục Cung Thánh Bà
  Cứu người khắp hết gần xa
  Thần phù ban phép bệnh đà tan không
  Oai linh hiển hách lạ lùng
  Cưỡi mây nương gió thần thông nhiệm màu
  Bốn phương hiếu đạo kêu cầu
  Cửa đền cây thị dựng lầu trông ra
  Thông reo vượn hót chim ca
  Xuân về hạ đến muôn hoa đua màu
  Nhất tâm thành kính cúi đầu
  Tiên cô gia hộ sở cầu tòng tâm
  Thỉnh mời Phật giáng lưu ân
  Tiên Cô lưu phúc thiên xuân thọ trường


  Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  toi Toi   (toi@gmail.com)
  Nhận xét : ban nay thuc su la rat rat hay
  25/04/2014
  toi Toi   (toi@gmail.com)
  Nhận xét : ban nay thuc su la rat rat hay
  25/04/2014
  Nguyen huu manh   (Huumanh1993@gmail.com)
  Nhận xét : Baj văn nay hay wa!hj.mjh cug la ng dj hat văn.nhug mjh chua bjo thay baj hat nay ka.nhug paj hat lam mjh rat thjch
  10/08/2012

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo