• Bản văn : Cô bé Suối Ngang  

   

  Bản 1:

  Tác giả Phạm Văn Kiêm

  Sưu tầm: Phúc Yên

   

  Đồn vui náo nức tưng bừng

  Rủ nhau bái yết cảnh rừng Suối Ngang

  Suối trong nước bạc rừng vàng

  Non xanh giãi bóng trăng ngàn thông reo

  Đỉnh non thác dội lưng đèo

  Có Cô Bé Suối sớm chiều vào ra

  Suối Ngang chính quán quê nhà

  Danh lam cổ tích một tòa Sơn Trang

  Trước lầu cây táo vắt ngang

  Có đường dẫn tới bản làng đông vui

  Cơm lam, lúa mạch, sắn đồi

  Tay Cô giáo hòa cho đời ấm no

  Nhân dân lập miếu lên thờ

  Nhớ Tiên Cô Bé nghìn xưa còn truyền

  Non cao in dấu cờ tiên

  Trăng thanh gió mát đua thuyền chèo chơi

  Quanh co thuyền ngược bè xuôi

  Khi lên Phố Vị, khi chơi Đồi Nghè

  Men đồi bên suối, bên khe

  Chèo lên Đồng Mỏ, chèo về Chín Tư

  Suối Lân, Quan Giám, các tòa

  Khi lên xứ Lạng chơi chùa Tam Thanh

  Chùa Tiên cho chí Chùa Thành

  Kiệt Cùng cổ tích anh linh muôn đời

  Đồng Đăng hoa quả tốt tươi

  Lên vùng biên giới dẹp loài xâm lăng

  Cứu người vì nước vì dân

  Giận phường tham nhũng, giận quân lọc lừa

  Giận phường sảo trá điêu ngoa

  Dối trẻ lừa già, nghĩ chuyện đảo điên

  Thương ai hiếu thuận thảo hiền

  Thương người hữu đức, hữu duyên, hữu tình

  Nhớ Người nhớ cả rừng xanh

  Nhớ cây táo ngọt, nhớ cành vắt ngang

  Người đi dưới bóng trăng ngàn

  Lẵng hoa đủng đỉnh bên mình sườn túi dao

  Người đi cỏ đón hoa chào

  Người về bách điểu sớm chiều ca vang

  Người khơi bể bạc rừng vàng

  Đem cho trăm họ giàu sang đời đời

  Thế gian ghi nhớ ơn Người

  Nhớ Cô Bé Suối miệng cười xinh xinh

  Gà rừng điểm mõ tụng kinh

  Nai chầu, hổ phục, rắn linh khấu đầu

  Hổ lang bách điểu quy chầu

  Vượn dâng trái ngọt hồng đào ngát hương

  Nghe lời đồng khấn cô thương

  Cô đi tấu đối sơn trang các tòa

  Nhớ Cô quẩy lẵng hái trà

  Nhớ Cô quẩy lẵng hái hoa trên đồi

  Nhớ Cô hái quả đeo gùi

  Nhớ Cô hái thuốc cứu người trần gian.

  Nhớ Cô vượt suối băng ngàn

  Lên vùng Bố Hạ, lại sang Cầu Gồ

  Cam sành, quýt ngọt thơm tho

  Chợ Đồn - Yên Thế, về chùa Tây Thiên

  Mộc Châu, Tuần Giáo, Điện Biên

  Chơi thôi Cô lại về miền phương Nam

  Thương người cố cuốc tha hương

  Thương người đứng ngã ba đương bơ vơ

  Thương ai chín hẹn, mười chờ

  Sẩy chân một bước xa cơ một thời

  Con đầu thành kính ai ơi

  Long vân mở hội có người có ta

  Kính thành mấy khúc văn ca

  Tâm hương giãi tỏ trước tòa Sơn Trang

   

  Bản 2: Dị bản

  Sưu tầm và chỉnh soạn: Phúc Yên

   

  Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ

  Hỏi thăm đền Cô Bé nơi nao

  Hỏi ra phố Vị đi vào

  Non xanh mắc võng cây giao giữa rừng

  Đồn vui nô nức tưng bừng

  Rủ nhau bái yết cửa rừng suối ngang

  Suối trong nước bạc rừng vàng

  non xanh dãi bóng trăng ngàn thông reo

  Đỉnh non thác dội lưng đèo

  Có tiên cô bé sớm chiều vào ra

  Suối Ngang chính quán quê nhà

  Danh lam cổ tích một toà sơn trang

  Trước lầu cây táo vắt ngang

  Có đường dẫn tới bản làng đông vui

  Ngô khoai lúa mạch sắn đồi

  Tay cô giáo hoá cho đời ấm no

  Nhân dân lập miếu lên thờ

  Nhớ tiên cô bé ngàn xưa còn truyền

  Non cao in dấu cờ tiên

  trăng thanh gió mát đua thuyền chèo chơi

  Mênh mông thuyền ngược bè xuôi

  Khi chơi phố vị lúc sang đồi chè

  ven rừng ven suối ven khe

  Khi lên Đồng Mỏ khi về chín tư

  Suối Lân , Quan Giám các toà

  Khi lên xứ Lạng chơi chùa tam thanh

  Chùa Tiên cho chí Chùa Thành

  Kiệt Cùng cổ tích anh linh muôn đời

  Đồng Đăng hoa quả tốt tươi

  Lên vùng biên giới dẹp loài xâm lăng

  Cô ghét ngưòi ăn nói lăng nhăng

  Trước sau hai dạ gió trăng tờ mờ

  Ghét người ăn nói quanh co

  Nói lời báng nhạo cô hành cho thẫn thờ

  Làm cho nay ngẩn mai ngơ

  Sớm thẫn chiều thờ lòng dạ mang mang

  Tội rằng chẳng biết phép Cô Ngàn

  Phải mau sửa lễ tôn nhang phụng thờ

  Kẻo rằng số kiếp quanh co

  Căn đồng số lính phải lo trình đồng

  Làm tôi một dạ một lòng

  Thành tâm kêu tới cửa rừng Suối Ngang

  Trước lầu rừng cấm trông sang

  Có một cây táo vắt ngang cửa đền

  Châu cung phụng sự trang nghiêm

  Mồng hai tháng chín quần tiên thượng lầu

  Đêm thanh vắng xà chầu hổ phục

  Lúc thanh nhàn tùng cúc trúc mai

  Tiên cô đội nón đi hài

  Đàn then cô gảy điệu vui tính tình

  Nhớ người nhớ cả rừng xanh

  Nhớ cây táo ngọt nhớ cành vắt ngang

  Người đi dưới ánh trăng ngàn

  Lẵng hoa đủng đỉnh bên mình túi dao

  Ngưòi ơi cỏ đón hoa chào

  Người về,bách điểu sớm chiều ca vang

  Tay khơi bể bạc rừng vàng

  Đem cho trăm họ giàu sang đời đời

  Thế gian ghi nhớ ơn ngưòi

  Nhớ tiên cô bé miệng cười xinh xinh

  Gà rừng điểm mõ tụng kinh

  Long chầu hổ phục xà tinh khấu đầu

  Hổ lang , bách điểu quy đầu

  Vượn dâng trái ngọt hồng đào ngát hưong

  Nghe lời đồng khấn cô thưong

  Cô đi tấu đối sơn trang các toà

  Công Đồng Bắc lệ vào ra

  Tiên cô hầu cận Mẫu bà Suối ngang

  Lấy dây mắc võng giữa ngàn

  Ai qua chạm võng cô làm khốn thay

  Biết ra thời tới kêu ngay

  Cô cho nước suối lá cây khỏi liền

  Cứu người dở dại dở điên

  Hiếu thuận thảo hiền cô mới độ cho

  Cô bảo rằng các ghế đừng lo

  Lộc cô vô số trên kho thượng ngàn

  Xin đừng nay nắng mai mưa

  Đừng như bầy Nhện giăng tơ mấy lần

  Đền thờ cô rào rạt hoa tươi

  Dưới khe nước chẩy , con cá bơi giữa dòng

  Cỏ cây bát ngát trùng trùng điệp điệp

  Ông Hổ gọi đàn gầm thét đêm thâu

  Tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau

  Cô bé đứng ở bên lầu ngắm trăng

  Lầu Ngũ Phượng một mình cô chải chuốt

  Nước gương trong , giắt lưọc cài trâm

  Cung thỉnh mời cô bé giáng lâm

  Chúng tâm lễ vật chứng tâm cho thanh đồng

   

   

   

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo