• Văn Cô bé Hái quả ( chép tay )  

  VĂN CÔ HÁI QUẢ 

  Hào quang sáng tỏ lưng trời
  Một bầu xuân sắc tốt tươi đậm đà
  Rừng xan trăm quản ngàn hoa
  Bạn tiên dạo gót vào ra sớm chiều
  Thổ mây, nặng chĩu lưng đeo
  Lẵng hoa , hải sảo , mỹ miều xinh tươi
  Dao quai , túi dết bên người
  Vin cành hái quả nói cười líu lô
  Nhãn lồng, cam quýt đủ đồ
  Gừng cay , mướp đắng , khế chua , vải thiều
  Băng ngàn vượt suối cheo leo
  Bạn tiên đủng đỉnh qua đèo sớm mai
  Bưởi, bòng, rau sắng , củ mài
  Cau non, mít mật , dứa gai , mẵng cầu
  Cam xành , na, ổi , táo ,dâu
  Bạch lê, hồng, thị , vải tàu , chanh Yên
  Một bầu phong nguyệt vô biên
  Vin cành hái quả đào tiên đem về
  Đầy ngàn cam quýt xum xuê
  Rừng mơ, rừng mận, bốn bề tốt tươi
  Hồng Siêm , soài tượng, sắn đồi
  Lạc, vừng , ngô đậu hái thôi về đền
  Quần tiên nhã nhạc tâu lên
  Kỳ viên quả phẩm , án tiền kính dân
  Ban cho nam nữ thanh đồng
  Tươi như hoa, đẹp như quả ,ân mồng đời đời  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo