• Văn cô bé Tân An  
   
   
   
  VĂN CÔ BÉ TÂN AN
   
  Bản văn : Phúc yên
   
  Đất Tân An địa linh chung tú
  Châu Văn Bàn cảnh thú sơn trang 
  Non xanh nước biếc trăng ngàn 
  Thỉnh mời Cô Bé Tân An ngự về 
  Thú non tiên bốn bề sông núi 
  Dấu sơn hà tụ hội khí thiêng 
  Tân An cổ tích lưu truyền Tiếng thơm 
  Cô Bé khắp miền gần xa 
  Có phen chơi Bảo Hà Trái Hút 
  Dạo tiếng đàn thánh thót nhặt khoan 
  Chiềng Ken, Tân Thượng, Tân An 
  Nậm Tha, Nậm Rạng, Làng Giàng, Khánh Yên 
  Ngàn núi đá nọ miền sơn thuỷ 
  Ngôi đền thờ tú khí danh lam 
  Trăm hoa đua nở trên ngàn 
  Mẫu đơn đua sắc phong lan khoe màu 
  Bầy chim non bên lầu ríu rít 
  Cảnh rừng chiều mờ mịt sương giăng 
  Non xa thấp thoáng bóng trăng 
  Ngàn mây lấp ló cung Hằng nhởn nhơ 
  Dưới suối khe lững lờ nước chảy 
  Ông hổ gầm vang dậy sơn lâm 
  Nhớ xưa có giặc ngoại xâm 
  Nữ trung anh kiệt dẹp quân bạo tàn 
  Danh thắng tích Tân An thiên cổ 
  Dẫu biến dời vẫn tỏ sử xanh 
  Thượng ngàn ghi dấu oai linh 
  Chữ tâm ẩn hiện phân minh tỏ tường 
  Chữ trung hiếu cương thường gìn giữ 
  Nghiệp tham sân tân khổ còn đâu 
  Chữ tâm linh ứng nhiệm mầu 
  Cải tà quy chính trước sau mới là 
  Khắp bốn phương gần xa nô nức 
  Chư thanh đồng đệ tử con nhang 
  Đèn hương võng tía quạt vàng 
  Thỉnh mời cô bé đào đàn chứng minh 
  Nay đệ tử văn trình tấu đối 
  Dốc lòng thành sám hối cửa thiêng 
  Thỉnh Cô trắc giáng bản đền 
  Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường 
  Phép linh ứng ra tay tế độ 

  Nguyện vì đời cứu khổ độ mê  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo