• Trang chủ / Tứ phủ Thánh Cậu văn  Thả Lưới ( DÙNG CHO GIÁ CẬU HOÀNG BƠ )

  Bản văn dùng cho các giá cậu bé thoải , cậu hoàng bơ...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Cậu Hoàng Bơ

  Bản văn này nói về cậu hoàng Bơ , bản văn này được dùng hát khi hầu giá này.....


  Xem tiếp...

  Cậu Quận Phủ Dầy văn

  Bản văn này nói về Thánh cậu ( Được thờ ở Phủ Dầy ) trong hệ thống Tứ phủ , được dùng khi hát hầu giá này :...


  Xem tiếp...

  Cậu bé Hoàng múa sư tử

  Trung thu gió mát trăng trong Cậu về giá ngự đền rồng vua cha Kỳ lân sư tử dâng ra...


  Xem tiếp...

  Văn Cậu Hoàng Quận

  Hồng dương sáng rọi phương đông Ánh vàng rực rỡ soi trong bầu trời Lưu ly vườn ngọc tốt tươi Long Vân hội yến mở trời thiên môn...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo