• Cậu Quận Phủ Dầy văn  

   

  Bản văn này nói về Thánh cậu ( Được thờ ở Phủ Dầy )  trong hệ thống Tứ phủ , được dùng khi hát hầu giá này :

  Lòng tin tiến một cơi trầu
  Dâng bản văn chầu thánh Cậu về đây
  Cậu xưa vốn ở phủ Dầy
  Chầu trực đêm ngày hầu hạ vào ra
  Tuổi cậu mới độ lên ba
  Hình dung nhan sắc thật là sinh thay
  Đầu đội nón chân đi giầy
  Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu
  Khi chầu thượng Đế khấn đầu
  Khi trở về chầu Thánh Mẫu thủy cung
  Thấy ai thờ phụng có lòng
  Cậu về giá ngự điện trung chơi bời
  Cậu thì có sắc có tài
  Khấp hết điện đài đâu chẳng ngự chơi
  Ai mà sạch sẽ tốt tươi
  Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì
  Cậu nay tính hạnh nhu mì
  Hình dung nhan sắc mọi về mọi hay
  Lại xem phong cảnh mọi nơi
  Đài kia phố nọ rong chơi phố phường
  Miệng cười hoa nở phi phương
  Khăn hồng áo cánh rõ ràng thực xinh
  Thấy đâu vui tính hữu tình
  Cậu về giá ngự như hình thần tiên
  Vốn xưa cậu ở giang biên
  Con vua Thủy tề giáng miền nhân gian  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo