• Văn Cậu Hoàng Quận  
   Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên
   
  Hồng dương sáng rọi phương đông
  Ánh vàng rực rỡ soi trong bầu trời
  Lưu ly vườn ngọc tốt tươi
  Long Vân hội yến mở trời thiên môn
  Mãn thiên tinh đẩu hai hàng
  Cửu long bát quái mở đường thanh vân
  Nguyên tiêu khánh hạ tân xuân
  Đào bôi tiệc ngọc trước sân quỳnh đài
  Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai
  Nghê thường vũ khúc đầy trời sao sa
  Cửu thiên ngọc nữ cung nga
  Chúc trời muôn tuổi thái hòa trường xuân
  Hữu ban bắc đẩu tinh quân
  Tấu xin hoàng tử giáng trần đầu thai
  Trên mây xuất hiện một người
  Tuôi vừa đôi tám đẹp tươi lạ lùng
  ào ào nổi gió nam phong
  Kỳ lân hộ tống anh hùng ra đi
  Năm mây sáng tỏ điềm lành
  Nhuận ba ngày bảy phúc tinh ra đời
  Anh hùng có môt không hai
  Côn quyền kiếm kích gồm tài kinh luân
  Vua bà ngự chỉ sắc phong
  cậu đi chấm lính nhận đồng gần xa
  Thương ngừoi hiếu kính mẹ cha
  Thương người vì nước vì nhà vì dân
  Thương người mộ đạo ân cần
  Thương ngừoi có đức có nhân có tài
  Giận phường lừa lọc đơn sai
  Miệng nam mô phật bụng ai tâm xà
  Chân tâm niệm chữ di đà
  tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa sớm chiều
   

   

   


  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo