• Trang chủ / Trần Triều văn  Bản văn : Vương Cô Đệ Nhất

  Bản văn thường được dùng khi thỉnh mời giá Vương Cô Đệ Nhất trong Nhà Trần . Trong nghi lễ hầu nhà Trần. Thánh cô thường ít về đồng...


  Xem tiếp...

  NGŨ PHƯƠNG HỔ THẦN QUAN TÁN

  Ngũ Phương Hổ Thần Quan Tán là bài tán được các đệ tử Đức Thánh Trần tụng cùng với Trần Thánh Đại Vương Chính Kinh Văn. Tương truyền bài tán này do Tướng Quân Phạm Ngũ Lão soạn và giáng bút vào giờ Mùi, ngày rằm, tháng 11 năm Tân Mão, niên hiệu Thành Thái thứ 3....


  Xem tiếp...

  Bản văn Chầu Tứ vị vương tử

  Bản văn này nói về tứ vị Vương tử của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần....


  Xem tiếp...

  Văn Chầu Nhị Vị Công Chúa

  Bản văn này nói về hai con gái của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần....


  Xem tiếp...

  Văn chầu Cậu bé Cửa Đông

  Khấu đầu vọng bái tiên cung Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về Thuyền ai thấp thoáng giang khê...


  Xem tiếp...

  Bản văn chầu Đức ông Đệ Tam

  Bản văn chầu Đức ông Đệ Tam . Bản văn này nói về con trai thứ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần....


  Xem tiếp...

  Văn Trần Triều

  Bản văn này nói về Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thi và khi hầu giá Đức Đại Vương...


  Xem tiếp...

  Bản văn chầu Vuơng Phi Phu Nhân

  Bản văn này nói về hai vị phu nhân của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo