• Bản văn : Vương Cô Đệ Nhất  

  Bản văn Vương Cô Đệ Nhất

  Thỉnh :

  Hoa Hải đường Vương Cô Đệ Nhất
  Đất mặc hương là đất trâm nanh
  Kim chi ngọc diệp rành rành
  Thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua

  Hát dọc :

  Huệ lan thơm ngát một nhà
  Cành vàng lá ngọc rậm rà tốt tươi
  Chốn thiên thanh thường hay khấn vái
  Ngẫm lòng trời lại ái nguồn ân
  Chiêm bao bỗng thấy mộng thận
  Sao sa đổi vị phu nhân mơ màng

  Tan giấc quế hồn đang sực tỉnh
  Thắp nhang thơm một đỉnh dâng lên
  Lâm dâm bút ngọc chép biên
  Động đào hé mở tiên cô xuất hình
  Kêu cầu cho bõ công sinh
  Mỗi năm là một dáng hình tốt thay
  Xuân sang vờn gió thu bay
  Trăng tròn nay đã tới ngày cầu thông
  Gia phong ddej nhất thần nương
  Khâm từ Hoàng hậu Quyên Thanh trong triều

  Cờn thoải :

  Kim chi ngọc diệp dành dành
  Thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua
  Huệ lan thơm ngát một nhà
  Hiềm vì cây ngọc muộn màng lá xanh
  Hoa sau trước trâm cành đua nở
  Đóa hải đường hớn hở chiều xuân
  Danh đài dáng vẻ thanh tân
  Song song ngọc đúc vàng cân khác thường
  Thiên tư giới đoan trang minh nhân
  Việc khuê môn dáng bậc trâm anh
  Nữ tài sánh với khoa danh
  Bút tiên sách ngọc quyền hành trong cung
  Trước vương phụ bệ rồng vàng chiếu
  Lĩnh kiếm cờ tiến tiễu giặc Nguyên
  Trâm hoa đổi lấy cung tên
  Khắp trong cung nội chu toàn đảm đang
  Danh thơm lá ngọc cành vàng
  Rõ ràng chung đỉnh ai còn dám so
  Quyền hành đệ nhất Vương cô  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo