• Trang chủ / Bản văn  Khao thỉnh Sơn Trang

  Bản văn dùng khảo thỉnh các vị Chúa Sơn Trang cai quản vùng Thượng Ngàn...


  Xem tiếp...

  Thả Lưới ( DÙNG CHO GIÁ CẬU HOÀNG BƠ )

  Bản văn dùng cho các giá cậu bé thoải , cậu hoàng bơ...


  Xem tiếp...

  Bản văn Chầu Thượng

  Bản văn thường được dùng cho giá nữ thần Nhạc phủ ( rừng núi ) . Bản văn Chầu Thượng đùng chung cho các giá đồng Chầu bà cai quản Nhạc phủ...


  Xem tiếp...

  THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU

  Bàn văn thường được dùng khi thỉnh mời Tam Vị Thánh Mẫu . Thông thường trong buổi hầu đồng các Thánh Mẫu giáng về không mở khăn , chỉ ra dấu và xe giá...


  Xem tiếp...

  BẢN VĂN CÔNG ĐỒNG

  Thường thì vào ngày đản tiệc hoặc hội của một vị thánh nào đó , cung văn thắp hương và dâng văn Thờ . Văn Công Đồng dùng mở đầu khi kêu thỉnh các vị Thánh Tứ phủ giáng về dự buổi Lễ...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Vương Cô Đệ Nhất

  Bản văn thường được dùng khi thỉnh mời giá Vương Cô Đệ Nhất trong Nhà Trần . Trong nghi lễ hầu nhà Trần. Thánh cô thường ít về đồng...


  Xem tiếp...

  Văn chuốc rượu ( Ông Hoàng )

  Bản văn dùng cho các giá nam thần , vị Thánh Hoàng trong tứ phủ ông Hoàng . Trích Bản văn cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm...


  Xem tiếp...

  Văn Cô bé Hái quả ( chép tay )

  Đây là bản văn chép tay từ cuốn Chầu văn cố nghệ nhân Phạm văn Kiêm . Bản văn được dùng cho các giá hàng cô bé thượng ( trên ngàn )...


  Xem tiếp...

  Chúa Ba Nàng ( Hữu Lũng - Lạng Sơn )

  Thời kỳ chiến tranh biên giới 1979,nhân dân các tỉnh phía Bắc nước ta đi sơ tán.Các đền phủ thuộc tỉnh Lạng sơn cũng sơ tán,trong đó có Đền Quan Giám sát,vị thủ nhanh đồng đền có rước Tượng Ngài về một cái hang tại làng có tên là Ba Nàng cho tiện việ...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo