• Trang chủ / Bản văn  Bản văn Cô đôi Bồng Lai

  Bản văn cô đôi thượng ngàn...


  Xem tiếp...

  NGŨ PHƯƠNG HỔ THẦN QUAN TÁN

  Ngũ Phương Hổ Thần Quan Tán là bài tán được các đệ tử Đức Thánh Trần tụng cùng với Trần Thánh Đại Vương Chính Kinh Văn. Tương truyền bài tán này do Tướng Quân Phạm Ngũ Lão soạn và giáng bút vào giờ Mùi, ngày rằm, tháng 11 năm Tân Mão, niên hiệu Thành Thái thứ 3....


  Xem tiếp...

  Bản văn: Ông Hoàng Mười

  Bản văn thường được dùng trong nghĩ lễ chầu thánh . Trong tất cả các ông Hoàng thì Ông Hoàng Mười được tôn vinh hơn cả. Nhiều phủ , điện thờ Đức Thánh Mẫu đều có tượng thờ hoặc ban thờ ông Hoàng Mười...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chúa Bà Đệ Nhất Tây thiên

  Bản văn được dùng trong nghi lễ hầu Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên . Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên là bà chúa thượng dưới thời Hùng Vương. Bà là người con gái sinh trưởng trong một gia đình có dòng dõi Hùng Vương. Tương truyền rằng đức thân mẫu của bà nằm mơ thấy tiên nữ từ đám mây ngũ sắc hạ trần, rồi mang thai và sinh ra chúa bà....


  Xem tiếp...

  Bản Văn: Quan lớn Điều Thất

  Bản văn thường được dùng trong giá hầu đồng Quan Lớn Điều Thất. Ông là con trai thứ bảy của Vua Cha Bát Hải Động Đình, luôn luôn kề cận túc trực bên vua cha. Ông là vị văn quan được vua cha giao cho biên sổ, coi giữ kho tàng kinh thư nơi Thuỷ Cung. Quan lớn luôn cứu giúp người trần gian, hễ ai là người sống hiếu thuận đều được quan biên chép sổ sinh được thọ trường....


  Xem tiếp...

  Bản văn: Quan Lớn Đệ Tứ Khâm sai

  Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai. Quan lớn vốn là con trai thứ tư của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Được vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ (có người cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất), tuy thế nhưng ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan....


  Xem tiếp...

  Bản văn : Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

  Bản văn này thường được dùng trong giá hầu Quan Lớn Đệ ngũ Tuần Tranh . Trong tất cả các vị quan lớn ở dưới các Mẫu, thì vụ quan lớn này có sự tích độc đáo hơn cả, có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc và giai thoại của ông. Nhưng truyền thuyết mà người ta biết đền nhiều hơn cả, là ông là một vị quan tuần kiểm trên sông Tranh...


  Xem tiếp...

  Bản Văn: Quan Lớn Đệ Tam Thoải phủ

  Bản văn thường được dùng trong khi hầu Quan Lớn Đệ Tam Thoải phủ . Ông là con vua cha Bát Hải. Có truyền thuyết cho là ông ở Động ĐÌnh Hồ . Đầu tiên ông hóa thân thành một võ tướng của vua Hùng, sau thần phù trợ cho nước ta đánh đuổi nhiều giặc ngoại xâm...


  Xem tiếp...

  Bản văn: Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

  Bản văn được dùng cho giá Quan Lớn Đệ Nhị Thượng ngàn , Ông là một vị thiên thần có rất nhiều thánh tích dẹp chống lũ lụt, nhưng không được ở lại trần gian bao lâu . Nhưng ông đóng vai trò rất lớn : Tiền khâm sai, hậu giám sát. Ông được trấn giữ vùng rừng núi, ở sông Hóa , thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn...


  Xem tiếp...

  Chù phú Ông Bơ

  Điệu thơ phú thường được dùng trong các giá hàng quan Hoàng khi hầu Thánh...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo