• Trang chủ / Bản văn  Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

  Trong cuốn nhớ nghĩ chiều hôm , ông Đào Duy Anh có kể câu chuyện ở một thiện đàn tại Nam định từ sau năm 1908, có tổ chức buổi cầu giáng bút, các buổi cầu này thường có nhiều người cũng không thuộc hàng đệ tử để xem có thực đức Mẫu linh thiêng không ....


  Xem tiếp...

  Đệ Tam Thánh Mẫu Canh Thê Chân Kinh Đệ Tam Chương

  Đây là sách thơ, văn giáng bút của Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh) và các vị Nữ Thánh khác, ra đời khoảng năm 1923, trước đây được cụ Đào Duy Anh sưu tầm, gìn giữ...


  Xem tiếp...

  Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu – Thánh Mẫu Liễu Hạnh bửu cáo

  Đệ Nhất từ Thánh Mẫu thông minh linh ứng Liễu Hạnh công chúa sắc phong Chế Thắng Bảo Hoà Diệu Đại Vương Thượng thượng thượng đẳng tối linh tôn thần....


  Xem tiếp...

  Bài giáng bút Thánh Mẫu

  Đây là sách thơ, văn giáng bút của Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu (Mẫu Liễu Hạnh) và các vị Nữ Thánh khác, ra đời khoảng năm 1923, trước đây được cụ Đào Duy Anh sưu tầm, gìn giữ và đã từng đề cập khá chi tiết trong tập hồi ký ‘Nhớ nghĩ chiều hôm’ của cụ, nhưng thường mọi người chỉ nghe nói chứ ít ai biết được hình thù, nội dung nó ra sao....


  Xem tiếp...

  Bản văn : Văn Thỉnh Mẫu

  1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chúa Bà Nguyệt Hồ

  Bản văn này nói về Chúa Nguyệt Hồ ( chúa bói ) được dùng để hát khi hầu giá Chúa .Chúa Bà Nguyệt Hồ là bà chúa bói dưới thời Hùng Vương (có tài liệu lại nói chúa cũng giáng thế dưới thời Lê Trung Hưng, lại có tài liệu nói bà là con gái nuôi của Vua Hùng). Tương truyền rằng, chúa bà vốn là người thôn nữ ở đất Bắc Giang ....


  Xem tiếp...

  Múa song đăng

  Trích đoạn " Song đăng " dùng cho giá hầu Nữ thần miền thượng...


  Xem tiếp...

  Văn Chúa Lâm Thao

  Bản văn này nói về chúa Lâm Thao trong Tín ngưỡng Tam, Tứ Phủ . Chúa Bà Đệ Tam Lâm Thao là bà chúa chữa dưới thời Hùng Vương. Bà còn có tên là Bà Chúa Ót (theo một số ý kiến thì Tam Vị Chúa Mường có bà chúa Lâm Thao là bà chúa thỉnh cuối cùng nên được coi là út, đọc chệch đi là Bà Chúa Ót)...


  Xem tiếp...

  Văn chúa bà Cà phê

  Bản văn thường được dùng khi hầu giá Chúa Bà Cafphe . Chúa Cà Phê là bà chúa bói người Nùng từ thời thượng cổ (chưa có tài liệu nào ghi chính xác là Chúa Cà Phê giáng hạ dưới thời nào), chỉ biết rằng trong các vị Chúa Bói trên ngàn, bà là người có nhiều quyền phép nhất (có một số quan niệm cho rằng Bà Chúa Cà Phê là Bà Tổ Chúa Bói,...


  Xem tiếp...

  Văn Chúa Bà Đông Cuông

  Bản văn này nói về Mẫu Thượng Ngàn được phong là Lê Mại Đại Vương ở Đông Cuông bản văn này dùng để hát thờ, nhưng ít khi sử dụng....


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo