• Trang chủ / Bản văn  Bản văn Chầu Tứ vị vương tử

  Bản văn này nói về tứ vị Vương tử của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần....


  Xem tiếp...

  Văn Chầu Nhị Vị Công Chúa

  Bản văn này nói về hai con gái của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần....


  Xem tiếp...

  Văn chầu Cậu bé Cửa Đông

  Khấu đầu vọng bái tiên cung Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về Thuyền ai thấp thoáng giang khê...


  Xem tiếp...

  Bản văn chầu Đức ông Đệ Tam

  Bản văn chầu Đức ông Đệ Tam . Bản văn này nói về con trai thứ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần....


  Xem tiếp...

  Văn Trần Triều

  Bản văn này nói về Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thi và khi hầu giá Đức Đại Vương...


  Xem tiếp...

  Bản văn chầu Vuơng Phi Phu Nhân

  Bản văn này nói về hai vị phu nhân của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thờ vào ngày Tiệc đản nhà Trần...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Cậu Hoàng Bơ

  Bản văn này nói về cậu hoàng Bơ , bản văn này được dùng hát khi hầu giá này.....


  Xem tiếp...

  Văn Mẫu Tây Thiên

  Cung nghinh khánh tiệc Đản nhật sinh thần Quốc Mẫu Tây Thiên 10-5. Tích xưa Tam Đảo Tây Thiên Lệnh tộc nhân đức Lăng gia Hùng triều Mùng mười tháng Ngọ cát thì Sinh ra Tiên Chúa tài hoa anh hùng Dung nhan quốc sắc từ hương Sắc phong Quốc mẫu hiệu đề tối linh......


  Xem tiếp...

  [ Chầu văn ] Giáng Tiên Kỳ Lục

  Bản văn này nói về Mẫu Tây Hồ được sử dụng trong hát văn thờ Tác giả : Phạm Văn Kiêm...


  Xem tiếp...

  Cậu Quận Phủ Dầy văn

  Bản văn này nói về Thánh cậu ( Được thờ ở Phủ Dầy ) trong hệ thống Tứ phủ , được dùng khi hát hầu giá này :...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo