• Trang chủ / Bản văn  Văn cô bé Tân An

  Đất Tân An địa linh chung tú Châu Văn Bàn cảnh thú sơn trang Non xanh nước biếc trăng ngàn Thỉnh mời Cô Bé Tân An ngự về Thú non tiên bốn bề sông núi Dấu sơn hà tụ hội khí thiêng...


  Xem tiếp...

  Ông Chín Cờn ( Bản văn )

  Hương một triện lòng thành dâng tiến Cung thỉnh mời Ông Chín Cờn Môn Khâm thừa thượng đế chí tôn Sai Ông Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần Trên chín bệ cao thâm võng cực...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Đệ Nhất Tôn Quan Văn

  Hương một triện chín lần soi thấu Giãi lòng trần khải tấu linh thông Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng Anh linh lục trí thần thông...


  Xem tiếp...

  Văn Mẫu Thượng Ngàn Tuyên Quang

  Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang Cai quản Ba mươi sáu cửa ngàn Lúc ngự lầu son cùng phủ tía Khi chơi núi ngọc với non vàng...


  Xem tiếp...

  Lục Cung Công Chúa Văn

  Tích truyền lưu tự khi vạn cổ Hữu Lũng ngàn Tiên Chủ giáng sinh Vốn xưa giá ngự thiên đình Đệ Lục Công Chúa anh linh hiển hào Chốn cung Quảng thiên tào thụy khí Điện Linh Tiêu ngọc thủy, kim sơn...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ngũ Hổ thần tướng

  Tôi nay vâng lệnh thiên đình Mời quan ngũ hổ uy linh đáo đàn Hoặc là ở sơn trang vui thú...


  Xem tiếp...

  Bản văn : CÔ BÉ LỤC CUNG

  Thỉnh mời cô bé Lục Cung Miệng cười huê nở lưng ong dịu dàng Suối rừng Hữu Lũng sơn trang Cảnh tiên giá ngự thạch bàn sơn khê Rừng thiêng Bắc Lệ đi về...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Cô bé Suối Ngang

  Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ Hỏi thăm đền Cô Bé nơi nao Hỏi ra phố Vị đi vào...


  Xem tiếp...

  VĂN CÔ TƯ

  Hương thơm thấu chín tầng trời Cô Tư thượng ngự chính nơi bản đền Hội đàn thập nhị cung tiên Cô Tư ngự áo hoa hiên dịu dàng...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Cô bé Đông cuông

  Tác giả : Phạm Văn Kiêm Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ Đền Đông Cuông tú khí chung linh Sông Thao thác đổ trước ghềnh...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo