• Trang chủ / Bản văn  Bản văn : Ông hoàng Chín

  Hương một triện lòng thành kính tiến Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn Cửu trùng ngọc bệ chí tôn Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ông Hoàng Bảy

  Bản văn được dùng trong nghi lễ hầu Thánh . Ông Hoàng Bảy là con trai thứ 7 của Vua Cha Bát Hải trong hệ thống Tứ phủ. Ông là người có tài kiêm văn võ , đã đánh giặc vùng Lạng Sơn m Thất Khê, quen thuộc với vùng rừng núi. Do cũng có truyền thuyết ông được làm quan trấn giữ miền Lao Cai, Yên bái nên được gọi là Ông Hoàng Bảy Bảo Hà...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Quang Hoàng Bơ

  Trên điện ngọc rồng bay năm sắc Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga Mênh mông một dải giang hà Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến Vượt vũ môn xuất hiện thần long Biến lên mặt nước lạ lùng...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Ông Triệu Tường

  “Hoàng đôi đem quân lên ngàn Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời” Chí càn khôn nổi miền Nam Việt Đất Thanh Hoa dân kiệt địa linh Tấu quan Hoàng Triệu giáng sinh Vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Đức Hoàng Cả

  Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới Động Đình hồ Bát Hải Long Vương Có ông Hoàng Quận phi phương Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Bà Chúa Thác Bờ ( Hòa Bình )

  Bản văn này nói về Chầu Thác Bờ (hay còn goị là Chầu Suối Rút hoặc Chúa Thác Bờ) trong hệ thống tứ phủ nói về 1 vị thần nữ người mường thờ ở Thác Bờ ,Hòa bình Ai lên lễ Mẫu Hoà Bình, Chợ Bờ Hang Miếng thác ghềnh cheo leo....


  Xem tiếp...

  Bản văn :Chầu Bé Bắc Lệ

  Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻ Con thỉnh mời chầu bé ngự chơi Ai lên tới Cao Sơn xứ Lạng...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chầu Cửu

  Chầu Cửu là vị thánh ít giáng đồng vì thế không có một bản văn riêng để hầu ngài.Khi ngài giáng đồng thường hát văn Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Sòng),văn chầu quế(chầu đệ nhất)và văn cô chín...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chầu Bát

  Việt Nam thủa dưới quyền Đông Hán Giang sơn ta ảm đạm thê lương Giận thay Tô Định bạo cường Đem quân dày séo quê hương cõi bờ Thủa bấy giờ có nhà họ Vũ...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Cô bé Thượng Ngàn

  Riêng một thú trên ngàn thiếu lĩnh Đỉnh non bồng một cảnh sơn trang Xinh thay thời thú trên ngàn Bầu Trời cảnh Phật phong quang bốn mùa Trên bát ngát trăm hoa đua nở Dưới cảnh rừng bầy thú dạo chơi...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo