• Trang chủ / Bản văn  Văn Cậu Hoàng Quận

  Hồng dương sáng rọi phương đông Ánh vàng rực rỡ soi trong bầu trời Lưu ly vườn ngọc tốt tươi Long Vân hội yến mở trời thiên môn...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Cô Bé Đông Cuông

  Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ Đền Đông Cuông tú khí chung linh...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Tam Tòa Thánh Mẫu

  Ngày lành tiệc mở thung dung Tam Tòa Tiên thánh,công đồng đàn duyên Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên Thanh Vân Công chúa thượng thiên ngự về Phủ Giầy ,Vân Cát thôn quê...


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo