• Trang chủ / Chúa bà văn  Chúa Ba Nàng ( Hữu Lũng - Lạng Sơn )

  Thời kỳ chiến tranh biên giới 1979,nhân dân các tỉnh phía Bắc nước ta đi sơ tán.Các đền phủ thuộc tỉnh Lạng sơn cũng sơ tán,trong đó có Đền Quan Giám sát,vị thủ nhanh đồng đền có rước Tượng Ngài về một cái hang tại làng có tên là Ba Nàng cho tiện việ...


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chúa Bà Đệ Nhất Tây thiên

  Bản văn được dùng trong nghi lễ hầu Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên . Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên là bà chúa thượng dưới thời Hùng Vương. Bà là người con gái sinh trưởng trong một gia đình có dòng dõi Hùng Vương. Tương truyền rằng đức thân mẫu của bà nằm mơ thấy tiên nữ từ đám mây ngũ sắc hạ trần, rồi mang thai và sinh ra chúa bà....


  Xem tiếp...

  Bản văn : Chúa Bà Nguyệt Hồ

  Bản văn này nói về Chúa Nguyệt Hồ ( chúa bói ) được dùng để hát khi hầu giá Chúa .Chúa Bà Nguyệt Hồ là bà chúa bói dưới thời Hùng Vương (có tài liệu lại nói chúa cũng giáng thế dưới thời Lê Trung Hưng, lại có tài liệu nói bà là con gái nuôi của Vua Hùng). Tương truyền rằng, chúa bà vốn là người thôn nữ ở đất Bắc Giang ....


  Xem tiếp...

  Văn Chúa Lâm Thao

  Bản văn này nói về chúa Lâm Thao trong Tín ngưỡng Tam, Tứ Phủ . Chúa Bà Đệ Tam Lâm Thao là bà chúa chữa dưới thời Hùng Vương. Bà còn có tên là Bà Chúa Ót (theo một số ý kiến thì Tam Vị Chúa Mường có bà chúa Lâm Thao là bà chúa thỉnh cuối cùng nên được coi là út, đọc chệch đi là Bà Chúa Ót)...


  Xem tiếp...

  Văn chúa bà Cà phê

  Bản văn thường được dùng khi hầu giá Chúa Bà Cafphe . Chúa Cà Phê là bà chúa bói người Nùng từ thời thượng cổ (chưa có tài liệu nào ghi chính xác là Chúa Cà Phê giáng hạ dưới thời nào), chỉ biết rằng trong các vị Chúa Bói trên ngàn, bà là người có nhiều quyền phép nhất (có một số quan niệm cho rằng Bà Chúa Cà Phê là Bà Tổ Chúa Bói,...


  Xem tiếp...

  Văn Chúa Bà Đông Cuông

  Bản văn này nói về Mẫu Thượng Ngàn được phong là Lê Mại Đại Vương ở Đông Cuông bản văn này dùng để hát thờ, nhưng ít khi sử dụng....


  Xem tiếp...

  Văn Chúa Bà Năm phương Bản cảnh

  Bản văn thường được dùng trong nghi lễ hầu Chúa Năm Phương . Bà Chúa Năm Phương . Vốn xưa bà cũng là tiên nữ trên Thiên Đình. Sau chúa giáng thế hạ trần vào nhà họ Vũ ở cửa Cấm Giang, đất Gia Viên (nay là Hải Phòng)....


  Xem tiếp...

  Bản văn : Bà Chúa Thác Bờ ( Hòa Bình )

  Bản văn này nói về Chầu Thác Bờ (hay còn goị là Chầu Suối Rút hoặc Chúa Thác Bờ) trong hệ thống tứ phủ nói về 1 vị thần nữ người mường thờ ở Thác Bờ ,Hòa bình Ai lên lễ Mẫu Hoà Bình, Chợ Bờ Hang Miếng thác ghềnh cheo leo....


  Xem tiếp...

  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo