• Bản văn : Chúa Bà Đệ Nhất Tây thiên  

  Soạn giả : Phúc Yên

  Thỉnh mời Quốc Mẫu Tiên Nương
  Hoàng phi đệ thất Hùng Vương trị vì
  Cổ triều Đinh,Lý,Trần,Lê
  Sắc phong thượng đẳng hiệu đề tối linh
  Tây Thiên,Tam Đảo địa linh
  Thạch Bàn ,Chúa ngự cảnh thanh nhiệm mầu
  Nhang thơm thành kính quỳ tâu
  Tiếng dâng nhất bản văn chầu Chúa Tiên
  Tích xưa Tam Đảo - Tây Thiên
  Hùng Vương thánh tổ tòng quyền hoàng gia
  Đại Đình,Tam Đảo quê nhà
  Thông reo trúc hóa rườm rà tốt tươi
  Nước non còn nhớ ơn người
  Nặng lòng vì nước vì đời vì dân
  Sinh vi Thánh tử vi Thần
  Khuông phù bảo trợ cõi trần xiết bao
  Phép hay biến hiện cơ màu
  Lòng thành bát nước quả cau khẩn vì
  Ơn người đại đức từ bi
  Thỉnh Chúa ngự đồng giáng thế lai lâm
  Thử lòng trần thế chữ tâm
  Thay quyền thiên địa cầm cân thăng bằng
  Cứu cho thoát khỏi gian truân
  Cứu cho thoát khỏi trầm luân đọa đầy
  Trần gian lắm nỗi chua cay
  Phúc mỏng nghiệp dày tâm tợ bóng đêm
  Thành tâm van vái chúc nguyền
  Tu nhân tích đức thánh tiên độ trì
  Trước thời xét sở di âm phước
  Sau thời xem tâm đức tu thân
  Trên phù quốc dưới cứu dân
  Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

  Diễn Đàn Hát văn Việt Nam
     Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  Kiên cường    (Kiencuong0902@gmail.com)
  Nhận xét : Diễn đàn upload thêm bản văn khác của giá chúa đệ nhất
  14/07/2014

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo