• Bản văn : Chúa Bà Nguyệt Hồ  


  Bản văn này nói về Chúa Nguyệt Hồ ( chúa bói ) được dùng để hát khi hầu giá Chúa Bà .

  Ai lên đến Cao Sơn Bạch Mã
  Hỏi thăm Đền Chúa Nguyệt nơi nao
  Hỏi thăm ga Kép mà vào
  Đền thờ Chúa Bói khác nào động tiên
  Bốn mùa hoa trái dâng lên
  Bạn tiên tấp nập đôi bên ra vào
  Trước ngôi cao rầu rầu nét mặt
  Chiếc gậy son chúa đặt phía sau
  Lá trầu với lại quả cau
  Tiền đài chiếc tráp sơn màu xanh lam
  Chúa ngồi đó lòng đau như cắt
  Dưới trần phàm bao kẻ u mê
  Nhớ người con gái thôn quê
  Thơ ngây nhưng đã phải đà nhất tâm
  Sống âm thầm mồ côi cha mẹ
  Gặp được thầy Quỷ Cốc tiên sinh
  Một đời làm phúc quên mình
  Tiên sinh làm phép đặt tên Nguyệt Hồ
  Tiếng đồn cho tới Kinh Đô
  Có Tiên Chúa Bói Nguyệt Hồ rất hay
  Cửa nhà gia sự hôm nay
  Đồng gia tín chủ Chúa Bà chỉ cho
  Chúa truyền các ghế khỏi lo
  Sắm sanh sửa lễ làm tôi Chúa Bà
  Dâng lên vải vóc lụa là
  Thoi xanh,ngựa tía tiến về ngàn xanh
  Thoi xanh tiến cả mái chèo
  Hình hài nón chúa bạc vàng kim ngân
  Dâng rồi sẽ được bình an
  Thung dung được hưởng lộc trời chúa ban
  Ai mà khổ ải chuân chuyên
  Nhang đăng phụng sự sớm khuya kính thờ
  Nguyệt Hồ có tự bao giờ
  Rừng sim ao cá cảnh trời mỏ than
  Ai mà vận hạn khó qua
  Cúi đầu học chữ Di Đà từ tâm
  Ăn năn hối cải chuyên cần
  Nhang hoa phụng sự hương hoa kính thờ
  Nguyệt Hồ có tự bao giờ
  Nguyệt Hồ ân tích đền thờ chúa tiên

  Nguồn : Đạo Mẫu Việt Nam 

     Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo