• Văn chúa bà Cà phê  
   

  Ai lên tới chín tư châu thổ
  Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
  Một vùng phong cảnh sơn khê
  Hồn thiêng sông núi danh tài còn ghi
  Trong tích cũ Lê triều thái tổ
  Một thôn nghèo mán đỏ trên nương
  Lam chiều khói tỏa màn sương
  Chim kêu vượn hót ven đường hoa chen
  Ngày thiêng sổ chọn một giờ
  Trời sai tiên nữ cầm cờ giáng sinh
  Đêm thanh giờ tý hiện ra điện tiền
  Khắp một vùng yên lặng màn đêm
  Sao sa sáng tỏ ở bên thềm
  Chợt nghe giáng hạ tiên nàng thánh linh
  Dáng phong tư hoa kỳ đua thắm
  Luyện phép tiên thái thượng lão quân
  Tử vi xem tướng như thần
  Bói trong gia sự mười phân vẹn mười
  Đoán thần tướng thương dân chính đạo
  Giải hạn tai chỉ bảo căn ro
  Giận loài tàn bạo bất lương
  Khuyên quay đầu lại tìm đường tu tâm
  Mang tài cứu nước cứu dân
  Chúa bà sáng tỏ trần phàm còn duyên
  Loài bất lương thượng thiên an bài
  Loài bất lương thượng thiên an bài
  Giờ dần chúa ở thiên thai trở về
  Khắp hang động sơn khê chúa dạo
  Đức vua phong nữ đạo thần linh
  Du thuyền yên thế cứu dân
  Lập đền hương khói xa gần nhớ ơn
  Tiên nhớ cảnh thủy sơn bắc địa
  Giáng trần phàm cao lùng cà phê
  Núi non trăng nước hương khê 
  Núi non trăng nước hương khê
  Chim kêu vượn hót hạc bày dâng hoa
  Môi son má phấn da ngà
  Thơm thơm tóc phượng rà rà lưng ong
  Chúa bà thơm thơm tóc phượng rà rà
  Áo chàm khăn thắm đai hoa kiềng vàng
  Khăn vắt ngang lưng đeo xà tích
  Tai hoãn vàng vòng ngọc kim cương
  Ấn phù đạo pháp cương thường
  Ngự đồng phán bói chỉ đường trần gian
  Có phen chơi cảnh bích động thanh nhàn
  Ngự lầu hồng phủ tía thênh thang
  Suối trong nước bạc rừng vàng
  Núi rừng trùng trùng điệp điệp thang mây
  Ngắm xem phong cảnh đền đây
  Thác reo uốn khúc thông cây rườm rà
  Trăng soi bóng liễu la đà
   
  Rừng cấm chúa bà dạo bàn cờ ngự vui
  Chúa bà cà phê hách danh trần phàm
  Oai danh thần pháp chúa bà trừ gian
  Đêm cùng ngày chúa soi xét nhân gian
  Nghe chúa hạ lệnh giúp dân trừ tà
  Danh thơm còn mãi vang xa
  Tiếng lòng thổn thức chúa bà thương dân
  Công người như nước như non
  Trọn đời giữ tấm lòng son vì đời
  Ai hay lẽ sao trời vật đổi
  Lánh bụi trần về cõi hư không
  Đồi cao còn dấu tiên rồng
  Ban tiên đủng đỉnh gót hồng múa ca
  Ngũ âm tay đàn tang tích tình tang
   
  Tay đàn tang tích tình tang
  Tiếng tơ tiếng trúc dịu dàng bẻ bai
  Tiếng thổ tiếng mường khoan thai điểm đót
  Cảnh lâm thiền vượn hót chim kêu
  Mười hai cô thổ mán theo hầu
  Muôn loài khắp chốn đâu đâu vọng cầu
  Ba mươi sáu cửa động quy đầu làm tôi
  Ánh đuốc kia sáng tỏ ngân hà
  Đuốc soi sáng khắp gần xa
  Soi cho đệ tử lộc tài bình an
  Đệ tử con khấu đầu vọng bái
  Xin chúa bà giáng phúc lưu ân

  Độ cho đệ tử thiên xuân thọ trường.  Ý kiến của bạn
  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo