• Văn Chúa Bà Năm phương Bản cảnh  

  Năm phương năm miếu rõ ràng
  Ngũ phương bản cảnh quyền hành tối linh
  Đền thờ cảnh trí hữu tình
  Có cây cổ thụ có hoa nghìn cành

  Đền chúa bà am thanh cảnh vắng
  Thú hữu tình cảnh vật tốt sao
  Đôi bên long hổ chầu vào
  Có cây cổ thụ xanh xao ruờm rà

  Cứ vào đúng canh ba giờ tý
  Hiện ra người mĩ nữ cung nương
  Quả nón dâu áo thắm hạt cườm
  Rong chơi khắp hết năm phương lại về

  Gọi xe phu trả cho tiền giấy
  Biết chúa bà tay lạy miệng van
  chúa thưong những kẻ cơ hàn
  Cứu ngưòi thoát ách lầm than đoạ đầy

  Có phen ngự giáng nơi bản cảnh
  Sai cô hầu cần mẫn vào ra
  Trần gian báng nhạo điêu ngoa
  Sai cô tì nữ thu giam hồn về

  Đêm nằm mơ những ma cùng quỷ
  Chúa làm cho liệt vị chân tay
  Phải đi thỉnh thánh mời thầy
  Xem ra mới biết về tay chúa bà

  Sắm nhang hoa dâng lên cung tiễn
  Tấu sớ văn tách bạch từng câu
  Dâng văn đàn hát nguyện cầu
  Sở nguyện như ý chúng con ơn nhờ

  Biết chúa ra thành tâm chúa độ
  Còn hay là báng bổ cửa thiêng
  Chúa cho trăm trứng ngàn phiền
  trăm sinh ngàn bệnh liên miên tháng ngày

  Biết chúa bà từ nay thành kính
  Chúa chấm đồng nhận lính các nơi
  Nhất tâm tin tưởng phật trời
  Dâng văn thỉnh tới cảnh trời năm phương     Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  Nguyen thanh son   (ducxcxtnd@gmail.com)
  Nhận xét : Nhà mình có một ngôi miếu.ngke m.n kể miếu thờ tam vi chầu bà.mà k biết tên cuả 3 vị này.nếu ai piết xin gjúp mjh vào sdt nay né 01673538436.xjn cam on nhju
  08/08/2013
  Nguyen duc binh   (anhchiyeuminhem_db_tb@yahoo.com.vn)
  Nhận xét : Mk la ng tin vao phat thanh.du mk k faj dog co,dog cau j ka nkug mjh rat thjck tim hju ve dao mau vn.mk thjck dk nge nkug pan ckau van pat hu,thjeg ljeg nkat ve dao mau.kam on ng.sag tac,ng hat,ng trog fack da vjet nen nkug pan ckau van pat hu nax
  06/08/2012

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo