• Văn Chúa Lâm Thao  
   
   
   
  Bản văn này nói về Chúa Lâm Thao :
   
  Lâm Thao Cao Mại quê nhà
  Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam
  Quyền hành cai quản sơn trang
  Sơn lâm các động xa gần làm tôi
  Anh linh lừng lẫy núi đồi
  Nữ trung anh kiệt toàn tài kiếm cung
  Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
  Chúa giáng trần diệt lũ tà tinh
  Chúa sai vạn vạn binh hùng
  Gần xa đâu đó dốc lòng không sai
  Chúa đi khắp bốn phương trời
  Trung linh thần nữ đền thờ chí công
  Hùng Vương thánh tổ Lạc Hồng
  Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào
  Ngắm xem khắp hết gần xa
  Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm
  Một lòng mộ đạo nhất tâm
  Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu
  Dù ai hiếu đạo kêu cầu
  Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng
  Phép tiên Chúa giáng một khi
  Cứu dân độ thế tức thì tan không
  Dạo chơi nam bắc tây đông
  Lầu son phủ tía đền rồng vào ra
  Chúa vào cửa Mẫu tâu qua
  Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn

  Nguồn : Diễn Đàn Hát văn Việt Nam  Ý kiến của bạn
  Danh sách ý kiến
  hoàng anh   (bangchu_codon_1992@yahoo.com)
  Nhận xét : ủa, sao ko thấy chúa đệ nhị nguyệt hồ vậy các bác ơi
  20/12/2012

  Tin bài cùng loại


  |mantico|

  • Yahoo :

    

   Phone : 0926919990

   

  Quảng cáo